Bakalárske a diplomové práce študentov

Sme hrdí na to, že môžeme na týchto webových stránkach publikovať diplomové práce študentov, ktoré boli spracované pomocou SCIA Engineer alebo iným SCIA software.

Ak by ste chceli vidieť svoje práce zverejnené a zdieľať ich s ostatnými študentmi, profesormi a odbornou verejnosťou, potom stačí vyplniť tento formulár (studentthesisform.pdf) a poslať ho späť na e[email protected], spolu s požadovanými prílohami uvedenými na konci tohto dokumentu.

Teraz máte príležitosť zviditeľniť sa!

Projekt sa týka vyladenia modelu a výpočtu únosnosti visutého mosta "Ingrandes".

(Lina Himdi   |  Université de Grenoble Alpes)

Projekt sa týka vyladenia modelu a výpočtu únosnosti visutého mosta "Ingrandes".

(Lina Himdi   |  Université de Grenoble Alpes)

logo Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering

Im ersten Teil seiner Bachelorarbeit beschäftigte sich Vojtech Sulc mit dem Entwurf und der Auswahl einer geeigneten Überbrückungsvariante.

(Vojtech Sulc  |  Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering)

Pedestrian bridge - Winner SCIA Student Contest 2021

Das Projekt ist Teil des Faches "Tragkonstruktion im Hochbau" und ist die Abschlussarbeit, in der der Schüler geprüft wird. Jedes Jahr wechselt das Thema und dieses Jahr war die Aufgabe, eine Brücke zu entwerfen, zu bauen und zu berechnen.

(Ida Gummersheimer  |  Hochschule Bochum )

logo Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering

V prvej časti svojej bakalárskej práce sa Vojtech Šulc zaoberal návrhom a výberom vhodného variantu premostenia.

(Vojtech Sulc  |  Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering)

Pedestrian bridge - Winner SCIA Student Contest 2021

Projekt je súčasťou predmetu "Tragkonstruktion im Hochbau" (nosná konštrukcia v stavebníctve) a je záverečným projektom, z ktorého je študent skúšaný. Každý rok sa téma mení a tento rok bolo úlohou vytvoriť, postaviť a vypočítať most.

(Ida Gummersheimer  |  Hochschule Bochum )

Projekt se týká vyladění modelu a výpočtu únosnosti visutého mostu „Ingrandes“. 

(Lina Himdi   |  Université de Grenoble Alpes)

logo Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering

V první části své bakalářské práce se Vojtěch Šulc zabýval návrhem a výběrem vhodné varianty přemostění.

(Vojtech Sulc  |  Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering)

Pedestrian bridge - Winner SCIA Student Contest 2021

The project is part of the subject “Tragkonstruktion im Hochbau” (supporting structure in building construction), and is the final project in which the student is examined. Each year the topic changes and this year the task has been to create, build and calculate a bridge.

(Ida Gummersheimer  |  Hochschule Bochum )

Het doel van dit stageproject is het controleren van de draagkracht van de hangbrug van Ingrandes. Het is voornamelijk gebaseerd op het uitbalanceren en het berekenen van de tintbeperking van de brug in de huidige staat op basis van de archiefplannen.

(Lina Himdi   |  Université de Grenoble Alpes)

Stránky