Bakalárske a diplomové práce študentov

Sme hrdí na to, že môžeme na týchto webových stránkach publikovať diplomové práce študentov, ktoré boli spracované pomocou SCIA Engineer alebo iným SCIA software.

Ak by ste chceli vidieť svoje práce zverejnené a zdieľať ich s ostatnými študentmi, profesormi a odbornou verejnosťou, potom stačí vyplniť tento formulár (share_thesis_form_for_students.docx) a poslať ho späť na education@scia.net, spolu s požadovanými prílohami uvedenými na konci tohto dokumentu.

Teraz máte príležitosť zviditeľniť sa!

The introduction of high-performance concrete in the construction industry can contribute to the more economical execution of high-rise buildings and large-span bridges, for example. However, characteristics such as greater durability, less need for long-term maintenance and gain of useful area...

(Gustavo Aurelio Cifuentes  |  Universidade do Estado de Santa Catarina )

SCIA Engineer is a big change in the Brazilian structural analysis and design style. The adaptation of the software to the national standards will open many opportunities for the engineers to design more complex, slender and non-linear structures in order to solve logistics and space problems....

(Bruno Ruas de Pinho  |  Universidade Católica de Pelotas)

Fachhochschule Trier

TK 3 - Abschlussprüfung - 3. Fachsemester
Gradierwerk Arnsberg
Konstruktionsentwurf - Dimensionierung

(Heiko Bernitt & Björn Böhnke  |  Fachhochschule Trier)

TU Delft

Bridges offer great potential for the use of high strength steel grades (HSS). The main advantages are generally a result of reduced weight and cross-sectional dimensions. Design stresses can be increased and plate thickness may be reduced, resulting in significant weight savings.

(Mrs. Eleni Gogou  |  TU Delft)