Bakalárske a diplomové práce študentov

Sme hrdí na to, že môžeme na týchto webových stránkach publikovať diplomové práce študentov, ktoré boli spracované pomocou SCIA Engineer alebo iným SCIA software.

Ak by ste chceli vidieť svoje práce zverejnené a zdieľať ich s ostatnými študentmi, profesormi a odbornou verejnosťou, potom stačí vyplniť tento formulár (studentthesisform.pdf) a poslať ho späť na [email protected], spolu s požadovanými prílohami uvedenými na konci tohto dokumentu.

Teraz máte príležitosť zviditeľniť sa!

Zasadacia miestnosť v priestore medzi BlueBoxom a budovou H.

(Adel Echresh  |  University of Bochum)

V programe SCIA Engineer sa analyzuje geometricky zložité Pamätné múzeum v Benátkach s cieľom určiť optimálne riešenie jeho konštrukčnej stability.

(Giorgos Karavatos  |  Aristotle University of Thessaloniki)

Na 3D numerický model mosta bol použitý program SCIA Engineer.

(Martin Neradilek  |  Czech Technical University in Prague )

Die neue Überdachung soll verschiedene Zugänge ermöglichen, z. B. für Buchausstellungen, Veranstaltungen, Seminare etc. 

(Adel Echresh  |  University of Bochum)

Studie zur optimalen Modellierung eines Stahl-Beton-Verbundgebäudes mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode

(Giorgos Karavatos  |  Aristotle University of Thessaloniki)

Das Projekt umfasst den Entwurf einer Autobahnbrücke über den Bahnhof in Uhersko, Tschechische Republik.

(Martin Neradilek  |  Czech Technical University in Prague )

Conception de construction et dimensionnement d'un toiture entre la BlueBox (bâtiment de la faculté d'architecture) et le bâtiment H (bâtiment des séminaires).

(Adel Echresh  |  University of Bochum)

Étude sur la modélisation optimale par analyse par éléments finis d'un bâtiment composite acier-béton.

(Giorgos Karavatos  |  Aristotle University of Thessaloniki)

Le projet présente la conception d'un pont autoroutier au-dessus de la gare ferroviaire d'Uhersko, en République tchèque.

(Martin Neradilek  |  Czech Technical University in Prague )

Projekt byl zadán studentům s hlavním zaměřením PlusCampus - energie a setkávání studentů.

(Adel Echresh  |  University of Bochum)

Stránky