Skočiť na hlavný obsah
SCIA Student Contest 2022

Diaľničný nadjazd pri železničnej stanici Uhersko

Detail o Diaľničný nadjazd pri železničnej stanici Uhersko

  • Krajina Česko
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Rok ukončenia štúdia 2022
  • Inštitúcia Czech Technical University in Prague
  • Oblasť štúdia Civil Engineering
  • Meno študenta Martin Neradilek
  • Mentor doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.

Môj projekt predstavuje návrh diaľničného mosta cez železničnú stanicu v Uhersku v Českej republike. Existujú 4 varianty, z ktorých je vybraný finálny variant, predstavujúci riešenie so sieťovým oblúkom s predpätou betónovou väzbou, o ktorej pojednáva táto práca. V nadväznosti na zvolenú variantu sa výskum zameriava na viazané oblúkové mosty a porovnáva rôzne typy usporiadania závesov. Praktická časť sa zaoberá konkrétnym návrhom mosta so sieťovým oblúkom, ktorý bol predbežne posúdený v záverečnej fáze obdobia životnosti. Posledná kapitola predstavuje postup výstavby, ktorá je alternatívne navrhnutá metódou pozdĺžneho vynášania a metódou otáčania.

Obe zložité metódy boli zvolené na základe požiadavky minimalizácie dopravných výluk na železnici. Záver porovnáva obe metódy a vyberá konečnú metódu výstavby. Celá statická analýza bola dokončená v programe SCIA Engineer s využitím predbežného 2D modelu rámu a finálneho globálneho 3D modelu sieťového oblúkového mosta.

Moje meno je Martin Neradílek. Mám 25 rokov a pochádzam z Hradca Králové. Pre štúdium stavebného inžinierstva som sa rozhodol po absolvovaní niekoľkých brigád na stavbách počas letných prázdnin na strednej škole.

Pozrite si prezentáciu bakalárskej práce (v CZ)

Prevziať
SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov