Overenie únosnosti visutého mosta v Ingrandes

Študent: 
Lina Himdi
Inštitúcia: 
Université de Grenoble Alpes

Projekt sa týka vyladenia modelu a výpočtu únosnosti visutého mosta "Ingrandes". Preto bolo nutné pred začatím modelovania prejsť archívne, a nie celkom vyčerpávajúce dokumenty, zistiť základné údaje a stanoviť predpoklady pre materiály a geometriu.

Výpočet vyžadoval uvažovanie geometrickej nelinearity materiálov a účinkov druhého rádu (veľkých posunov), preto bol použitý program SCIA Engineer.

Pred vykonaním vlastného výpočtu bolo nutné model vyladiť.

Vzhľadom k veľkému rozsahu práce boli v SCIA Engineer vytvorené rôzne modely. Jeden model pre tzv. "Baudinove" pole (iba so závesmi) a druhý model pre tzv. "Arnodinove" pole (so závesmi a lanami).

Súhrnne možno povedať, že cieľom tohto projektu je:

  • opraviť hypotézy výpočtu,
  • vytvoriť model mosta v programe SCIA Engineer,
  • skontrolovať model s použitím SCIA Engineer,
  • vypočítať únosnosť mosta posúdením nosníkov, lán a závesov s použitím SCIA Engineer + Eurokódov,
  • spísať súhrnnú správu odôvodňujúcu konečnú zistenú únosnosť.

Tento projekt získal 3. cenu v študentskej súťaži SCIA Student Contest 2021.

 

KTO JE LINA HIMDI

Lina Himdi"Volám sa Lina Himdi, mám 26 rokov a som Maročanka. V súčasnej dobe som pracovala ako projektantka v spoločnosti Artcad, čo je projekčná kancelária v oblasti inžinierskych stavieb so sídlom v Lyone. Po ukončení štúdia stavebného inžinierstva v Maroku som sa rozhodla pokračovať v štúdiu vo Francúzsku. Získala som dva magisterské tituly v oblasti stavebného inžinierstva a rizík. Pretože mám zvedavú povahu, rozhodla som sa pre profesiu projektanta a statika, ktorá ma núti tvoriť, predstavovať si, inovovať a hľadať adekvátne riešenie konkrétnych problémov.
Stať sa projektantom bolo vždy mojím najväčším snom. Verím v to, že ľudia vždy potrebovali navrhovať infraštruktúru (budovy, mosty, tunely atď.), aby zabezpečili zdravý životný štýl. Vždy ma bavili obrovské stavebné projekty (mosty, mrakodrapy atď.). Je to profesia, ktorá mobilizuje hlboké technické zručnosti, a predstavuje preto zmes predstavivosti a vedeckej prísnosti."

 

Other Details of this Student
Krajina: 
France
Rok ukončenia štúdia: 
2021
Učiteľ / Profesor: 
Mathieu Briffaut
Branch of study: 
Master 2 constructions , risques et montagne

Obrázky a Screenshoty

Winner Student Contest 2021
Winner Student Contest 2021
Winner Student Contest 2021
Winner Student Contest 2021