Objednávka knihy SCIA User Contest

Odborníci si môžu zadarmo objednať exkluzívne viazanú knihu o súťaži užívateľov SCIA User Contest 2017, ktorá na takmer 160 stránkach opisuje prihlásené spoločnosti a ich projekty.

Cena knihy je približne 50 €. Na oplátku za jej voľné poskytnutie by sme Vás radi požiadali o zodpovedanie 3 otázok na konci tohto formulára. Bohužiaľ nemôžeme túto knihu zasielať študentom alebo organizáciám, ktoré nie sú aktívne činné v stavebníctve.

Knihu o súťaži User Contest 2017 si tiež môžete pozrieť v elektronickej podobe na internete alebo si ju môžete stiahnuť vo formáte PDF.