Výrobcovia železobetónových prefabrikátov

Výroba betónových prefabrikátov zaznamenáva nárast po celom svete. Kvalita, produktivita, efektívna kontrola nákladov od samého začiatku projektu až po jeho dokončenie, nezávislosť na poveternostných podmienkach atď. – to sú len niektoré z výhod prefabrikovaných betónových prvkov oproti tradičným metódam výstavby.

Aj výroba prefabrikovaných prvkov dnes ale čelí špecifickým výzvam:

  • Ako znížiť náklady a spotrebu materiálu?
  • Ako programovať výrobné zariadenia priamo z 3D modelu?
  • Ako zaistiť efektívne využívanie drahého strojného vybavenia vo výrobni?
  • A ako zabezpečiť sledovateľnosť každého prvku od prvej fázy návrhu cez výrobu a prepravu na stavenisko až po montáž?

Softvér na plánovanie pre výrobcov prefabrikátov predstavuje oveľa viac ako len komerčne dostupný program CAD pre stavebníctvo. Automatizovaná výroba prefabrikátov vyžaduje konzistentnosť údajov od fázy plánovania cez výrobu až po montáž.

V dôsledku toho je nutná automatizácia a najvyššia možná efektivita pri výrobe série výrobkov a tiež vysoko výkonné funkcie pre plánovanie a výrobu zložitých prefabrikovaných prvkov. To platí pre všetky typy prefabrikovaných prvkov od základných stropných panelov až po zložité architektonické prvky a špeciálne časti.

Unikátny softvér na plánovanie, výpočty a organizáciu:

Allplan Precast, Scia Engineer, TIM

Softvérové riešenie firmy Nemetschek pre výrobcov prefabrikátov podporuje všetky oblasti výrobne od plánovania prefabrikovaných prvkov cez tvorbu časového harmonogramu, logistiku a výrobu až po montáž a osadenie.

Pre oblasť plánovania je to Allplan Precast, softvér určený na profesionálne efektívne plánovanie. Zásuvný modul zaisťuje rýchlu a bezchybnú výmenu dát so softvérom Scia Engineer na výpočty konštrukcií.

Ostatné oddelenia výrobne využijú výsledky práce plánovačov v programe TIM (Správca technických informácií), v ktorom je možné realizovať virtuálne plánovanie, simuláciu procesov a rozhodovanie.