Výskumné ústavy a školy

Technické školy,univerzity a výskumné laboratóriá majú spoločné poslanie vychovávať nových špecialistov, propagovať najnovšie postupy a technológie a vykonávať výskum nových materiálov, analytických metód a spôsobov spolupráce (BIM).

Nemetschek podporuje technické školy, univerzity a výskumné inštitúcie v ich vzdelávacom poslaní.

Študentom, profesorom a vedeckým pracovníkom poskytujeme bezplatne študentské a akademické verzie spolu so širokou škálou výučbových materiálov pokrývajúcich rôzne témy.

Viac informácií o týchto špeciálnych akademických ponukách nájdete na lokalitách www.scia-campus.com a www.allplan-campus.com.