Skočiť na hlavný obsah

Nové funkcie v programe SCIA Engineer 22.1

 • Softvér
  • SCIA Engineer
 • Kategória Nové funkcie podľa verzie
 • Licencia Trvalé, Subscription

Návrh priečne lamelového dreva

Po predstavení správania sa dosiek priečne lamelového dreva z hľadiska tuhosti vo verzii 22 je odteraz možné v programe SCIA Engineer 22.1 plne navrhovať a posudzovať dosky priečne lamelového dreva. Nový 2D posudok medzného stavu únosnosti pre panely priečne lamelového dreva je doplnený o viaceré možnosti vizuálneho zobrazenia výsledkov a podrobný výstup vzorcov.

Tento posudok funguje rovnako ako posudky iných materiálov. Ikonu nájdete v ponuke dreva, prípadne ju môžete jednoducho vyhľadať cez SCIA Spotlight. Ak chcete spustiť posudok, musíte splniť dva predpoklady: 

 • materiálom dosky musí byť priečne lamelové drevo,
 • k doske musí byť priradená ortotropia priečne lamelového dreva.

Návrh sa vykonáva podľa návrhu eurokódov druhej generácie (prEN 1995-1-1). Vďaka výpočtu ortotropie analýza vracia vnútorné sily pôsobiace na dosky priečne lamelového dreva. Tieto vnútorné sily sa v posudkoch transformujú na napätia na vrstvu a následne sa overujú. Vykonávajú sa tieto posudky: 

 • ťah rovnobežne s vláknami,
 • tlak rovnobežne s vláknami,
 • ohyb,
 • osový ťah a ohyb,
 • osový tlak a ohyb,
 • priečny šmyk,
 • šmyk na rovine,
 • krútenie a kombinovaný šmyk a krútenie,
 • rovinný vzper.

Pre každý posudok sa môže zobraziť detailný výstup so vzorcami a odkazmi na príslušné časti kódu. Okrem toho môžete graficky zobrazovať rozdelenie napätia vo vrstvách dosky. 

Vylepšenia návrhu dreva podľa MSP

SCIA Engineer 22.1 prináša vylepšený posudok dreva podľa MSP. Daný posudok odteraz ponúka mnoho nových funkcií a ďalších výstupných možností, ako aj zjednodušené zadávanie medzí priehybu. 

V nastaveniach pre drevo môžete definovať predvolené medze pre okamžité, konečné a čisté konečné priehyby a vybrať si, či chcete nadvýšenie na konštrukcii navrhnúť alebo manuálne zadať. 

V prípade potreby môžete v nastaveniach pre vzper prepísať počiatočné nastavenia pre konkrétne nosníky. V prípade konzol sa na definovaných medziach automaticky použije opravný súčiniteľ 2. 

Čo sa týka výstupu posudku, môžete vybrať hodnoty, ktoré sa zobrazia v grafickej aj tabuľkovej forme.

Návrh stĺpa podľa teórie 2. rádu

Do programu SCIA Engineer bola na základe normy EC2 §5.8.8 pridaná metóda menovitej tuhosti na presnejšie určenie účinku 2. rádu na silne vystužené štíhle stĺpy, čo z nej robí lepšiu alternatívu k existujúcej metóde menovitého zakrivenia. Túto možnosť si môžete globálne vybrať cez nastavenie pre betón, prípadne ju môžete zmeniť individuálne na každom prvku cez dáta betónového prvku.

Získané momenty 2. rádu z oboch zjednodušených metód je možné ďalej vylepšiť aj zohľadnením doby trvania zaťaženia pomocou účinného súčiniteľa dotvarovania (EC2 rov. 5.19). Po novom je možné manuálne zadávať pomer Mqp/Med do globálnych nastavení pre betón a definovať tak účinného súčiniteľa dotvarovania. Na zabezpečenie úplného súladu s Eurokódom 2 sme tiež zautomatizovali zanedbávanie efektu dotvarovania, keď sú splnené normové podmienky podľa normy EC2 §5.8.4(4).

Tieto vylepšenia celkovo vedú k úspornejším návrhom, ktoré zároveň spĺňajú všetky potrebné požiadavky. Práve preto je tento softvér cennou posilou pre vašu súpravu softvérových nástrojov.

Prepočet osovej sily rebra 

Jednou zo skvelých funkcií programu SCIA Engineer, ktorá súvisí s rebrami, je možnosť zanedbať osovú silu pri návrhu/posudkoch prepočítaním tohto účinku na prídavný ohybový moment. Z tohto dôvodu možno vykonať ďalšie výpočty len s použitím návrhového ohybového momentu. Na zlepšenie transparentnosti a zrozumiteľnosti tohto postupu sme implementovali niekoľko vylepšení, aby ste získali výsledky porovnateľné so zjednodušeným 1D modelom analyzovaným podľa teórie nosníkov.

Normálová sila sa teraz prepočítava aj na osovú silu v tlaku, aby sa zabezpečili kompatibilné výsledky momentov návrhu nad podperami. Zároveň sa odteraz správne zohľadňuje zarovnanie rebier nad doskami, aby ste mohli vidieť rozloženie prepočítaných ohybových momentov rovnakým spôsobom ako v prípade rebier pod doskou. 

Posledným faktorom, ktorý zohráva významnú úlohu v prepočítavaní osovej sily, je rôzne zadávanie efektívnej šírky pre integráciu vnútorných síl a pre prierez používaný v návrhoch a posudkoch podľa noriem. Po prvé, nezrovnalosť teraz možno priamo zobraziť v 3D pohľade, pretože tvar prierezu rebra je nakreslený pomocou efektívnej šírky pre posudky. A po druhé, správna excentricita pre prepočet osovej sily sa berie z efektívnej šírky pre integráciu vnútorných síl, čo znamená, že rovnaké výsledky sa získajú pre akékoľvek zadané efektívne šírky. 

Výkaz materiálu s 2D výstužou 

Príkaz pre výkaz materiálu bol rozšírený o užívateľom definovanú výstuž z vybraných 2D prvkov, aby ste získali úplný prehľad o praktickej výstuži v rámci modelu. Zohľadňujú sa siete výstuže aj voľné prúty. Je možné použiť triedenie podľa materiálu výstuže alebo priemeru. Existuje aj možnosť manuálne zvýšiť počet výstuží z dôvodu presahu a konštruovania.

Minimálna výstuž na doskách 

Do kapitoly Konštrukčné zásady v nastaveniach pre betón/dátach prvku (eurokód) boli pridané dve nové možnosti – Celý prvok a Len v ťahovej oblasti. Cieľom je získať väčšiu kontrolu nad definíciou minimálnej výstuže v doskách. Týmto sa určuje, či je oblasť minimálnej výstuže generovaná na celom povrchu 2D prvku alebo len v miestach, kde je vypočítaná nutná plocha výstuže väčšia ako nula (t. j. len na konečných prvkoch, kde dochádza k napätiu v danej vrstve).

To vedie k väčšej flexibilite v návrhoch výstuže pre rovinné prvky, predovšetkým pri určovaní spôsobu rozmiestnenia predpokladanej výstuže z návrhu šablóny.

Akcie v podperách (predtým tabuľka základov)

SCIA Engineer 22.1 umožňuje vygenerovať komplexnú tabuľku s akciami (silami aj momentmi), ktoré nadzemná konštrukcia prenesie do uzlových podpier. 

Tabuľka vygenerovaná na základe príkazu Akcia na podperách obsahuje akcie (sily a ohybové momenty) pre každý uzol a zaťažovací stav. Tabuľku môžete zobraziť v správe s náhľadom, v Engineering Reporte a aj v tabuľke výsledkov, odkiaľ ju môžete jedným kliknutím exportovať do programu MS Excel.

 

Vylepšené nastavenia licencie

SCIA Engineer vo verzii 22.1 prináša niektoré vylepšenia potrebné od prechodu na náš najnovší cloudový licenčný systém, aby ste mohli SCIA Engineer používať plynulejšie.

Prístup k nastaveniam pri spustení

Predovšetkým sú nastavenia licencie dostupné pri spustení, keď nie je k dispozícii žiadna licencia. Dostupnú licenciu je možné vybrať alebo prepnúť používateľa pred otvorením aplikácie.

Výber licencií

Prostredníctvom toho istého známeho menu možno otvoriť vylepšené dialógové okno s nastaveniami licencií. Zobrazujú sa v ňom povinné, voliteľné a nedostupné licencie. To vám umožňuje:

 • Identifikovať povinné licencie, z ktorých je potrebné vybrať aspoň jednu, aby ste mohli pokračovať.
 • Identifikovať dostupné a nedostupné licencie.
 • Vykonať vlastný výber voliteľných a nedostupných licencií. Takto ich možno cielene použiť hneď, ako budú k dispozícii. Alebo ich možno zrušiť výber, čím sa licencie kedykoľvek sprístupnia kolegom, čím sa zabráni ich nadmernému využívaniu.

Upozornenia v dialógovom okne vás prevedú procesom výberu licencií a ich použitia.

 

Ďalšie funkcie

Zo záhlavia môžete byť presmerovaní na cloudový portál organizácie, aby ste videli používanie licencií vo firme, alebo môžete prepínať používateľov.

Vylepšené mechanizmy

V predvolenom nastavení sa pamätajú len vybrané licencie, čo znamená, že nové moduly vo fonde licencií sa nebudú vyberať a preberať do používania automaticky.
Povinné licencie sú identifikované a zapamätané, takže tieto položky sú vždy zobrazené v sekcii povinných licencií.

SCIA Engineer free trial

Vyskúšajte SCIA Engineer sami

Objavte, ako vám náš softvér a naše služby môžu pomôcť zefektívniť vašu prácu. Vyskúšajte zadarmo 30-dennú skúšobnú verziu.

Stiahnuť plnú 30-dňovú skúšobnú verziu

Požiadať o cenovú ponuku pre SCIA Engineer

Pre viac technických informácií kontaktujte našu podporu