Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe kenmerken in SCIA Engineer 22.1

 • Software
  • SCIA Engineer
 • Categorie Nieuwe functies per versie
 • Licentie Permanent, Subscription

CLT-ontwerp

Nadat in versie 22 het stijfheidgedrag van CLT-vloeren is geïntroduceerd, biedt SCIA Engineer 22.1 de mogelijkheid om CLT-vloeren volledig te ontwerpen en controleren. De nieuwe 2D-controle van uiterste grenstoestand voor CLT-panelen bevat talloze opties voor het visueel weergeven van resultaten en bevat een gedetailleerde formule-uitvoer.

De controle werkt net als de controles voor andere materialen. Je vindt het pictogram in het houtmenu of je zoekt het op met SCIA Spotlight. Er zijn twee voorwaarden om de controle uit te voeren: 

 • de vloer moet van een CLT-houtmateriaal zijn;
 • aan de vloer moet een CLT-orthotropie zijn toegewezen. 

Het ontwerp wordt uitgevoerd volgens de conceptversie van de tweede generatie van Eurocodes prEN 1995-1-1. Dankzij de berekening van de orthotropie geeft de analyse als resultaat de interne krachten die in de CLT-vloeren werken. Deze interne krachten worden in de controles getransformeerd in spanningen per laag en worden geverifieerd. De volgende controles worden uitgevoerd:  

 • spanning parallel aan de vezel;
 • compressie parallel aan de vezel;
 • buiging;
 • axiale spanning en buiging;
 • axiale druk en buiging;
 • afschuiving in dwarsrichting;
 • afschuiving in het vlak;
 • torsie en gecombineerde afschuiving en torsie;
 • buigknik.

Voor elke controle kan een gedetailleerd overzicht worden weergegeven met formules en referenties naar de relevante onderdelen van de norm. Daarnaast kan de spanningsverdeling in de vloerlagen grafisch worden weergeven. 

Verbeteringen voor BGT-ontwerp van hout

In SCIA Engineer 22.1 is de BGT-controle voor hout verbeterd. De controle biedt nu talloze nieuwe functies en extra uitvoeropties, plus een eenvoudigere invoer voor doorbuigingslimieten. 

Je kunt in de houtinstellingen de standaardlimieten voor de onmiddellijke, uiteindelijke en netto uiteindelijke vervormingen bepalen en je kunt kiezen of de zeeg van de structuur automatisch wordt ontworpen of handmatig wordt ingevoerd.

Indien gewenst kun je in de knikinstellingen de standaardinstellingen van specifieke liggers overschrijven. Voor uitkragingen wordt automatisch een correctiefactor van 2 toegepast op de gedefinieerde limieten. 

Voor het uitvoeren van de controle kun je waarden kiezen die zowel grafisch als in tabelvorm worden weergegeven. 

Kolomontwerp met 2e orde

De nominale stijfheidmethode volgens EC2 §5.8.8 is nu in SCIA Engineer opgenomen zodat de 2e-orde-effecten op zeer sterk gewapende slanke kolommen nauwkeuriger kunnen worden bepaald. Dit is een beter alternatief voor de bestaande nominale krommingsmethode. Deze optie kan globaal worden geselecteerd via Betoninstellingen of voor elk element afzonderlijk worden gewijzigd via Betonelementgegevens.

De 2e-ordemomenten die beide vereenvoudigde methoden opleveren, kunnen verder worden verbeterd door rekening te houden met een belastingsduur door de effectieve kruipverhouding te gebruiken (EC2 vgl. 5.19). Daarnaast is het nu mogelijk om de effectieve kruipverhouding te bepalen door in de globale Betoninstellingen de Mqp/Med-verhouding handmatig in te voeren. Om te garanderen dat het ontwerp volledige voldoet aan Eurocode 2, wordt het effect van kruip automatisch buiten beschouwing gehouden wanneer wordt voldaan aan de normvoorwaarden volgens EC2 §5.8.4(4).

Al deze verbeteringen resulteren in een meer economisch ontwerp, terwijl nog altijd wordt voldaan aan alle noodzakelijke vereisten, waardoor deze softwaretool een waardevolle aanvulling is.

Herberekening van normaalkracht voor ribben 

Een van de prachtige functies van SCIA Engineer voor ribben is de mogelijkheid om normaalkracht in het ontwerp/de controle te negeren door dit effect in relatie tot een aanvullend buigend moment te herberekenen. Hierdoor kunnen verdere berekeningen worden uitgevoerd met alleen de ontwerpwaarde van het buigend moment. Er zijn enkele verbeteringen geïmplementeerd om deze procedure transparanter en helderder te maken, zodat je altijd resultaten krijgt die vergelijkbaar zijn met een vereenvoudigd 1D-model dat is geanalyseerd op basis van een liggertheorie.

De normaalkracht wordt nu ook herberekend voor de normaalkracht onder druk, zodat de resultaten van de ontwerpwaarden van momenten boven steunpunten compatibel zijn. Bovendien wordt nu correct rekening gehouden met de uitlijning van de ribben boven de platen, zodat de verdeling van herberekende buigmomenten op dezelfde wijze wordt weergegeven als voor ribben onder de plaat. 

De laatste factor die een aanzienlijke rol speelt in het herberekenen van de normaalkracht, is de gewijzigde invoer van de effectieve breedte voor het integreren van interne krachten en voor de doorsnede die in ontwerp- en normcontroles wordt gebruikt. Ten eerste is deze discrepantie nu direct zichtbaar in het 3D-beeld, omdat de doorsnedevorm van de rib wordt getekend met de effectieve breedte voor de controles. En ten tweede wordt de correcte excentriciteit voor het berekenen van de normaalkracht verkregen uit de effectieve breedte voor het integreren van interne krachten, wat betekent dat elke invoer van effectieve breedtes dezelfde resultaten oplevert. 

Materiaallijst met 2D-wapening 

De materiaallijstopdracht is uitgebreid met door de gebruiker gedefinieerde wapening van geselecteerde 2D-elementen om een volledig overzicht te bieden van praktische wapening binnen het model. Er wordt rekening gehouden met zowel wapeningsnetten als vrije staven. Er kan worden gesorteerd op wapeningsmateriaal of op diameter. Daarnaast is er een optie om de hoeveelheid wapening door overlapping en detaillering handmatig te verhogen.

Minimale wapening op platen 

Er zijn twee nieuwe opties, 'Hele element' en 'Alleen in spanningsoppervlakte', toegevoegd aan het hoofdstuk Detailleringsregels in de Betoninstellingen/elementgegevens (Eurocode). Dit bepaalt of het minimale wapeningsoppervlakte op het hele oppervlak van het 2D-element wordt gegenereerd of alleen op de plekken waar de berekende vereiste wapeningsoppervlakte groter is dan nul (dus alleen voor de eindige elementen waar spanning in een bepaalde laag optreedt).

Dit leidt tot grotere flexibiliteit in het wapeningsontwerp voor vlakelementen, met name voor het bepalen hoe de aanwezige wapening van het ontwerpsjabloon uiteindelijk wordt verdeeld.

Actie in steunpunten (voorheen Funderingstabel)

Met SCIA Engineer 22.1 kan een uitgebreide tabel worden gemaakt met de acties (zowel krachten als momenten) die de bovenbouw overdraagt aan knoopondersteuningen. 

De tabel, die wordt gegenereerd met de opdracht 'Actie op steunpunten', bevat acties (krachten en buigende momenten) voor elk knooppunt en voor elk belastingsgeval. De tabel kan worden weergegeven in het Rapportvoorbeeld, in Engineering Report en ook in de Tabelresultaten, waar deze met één klik naar MS Excel kan worden geëxporteerd.

 

Verbeterde licentie-instellingen

SCIA Engineer versie 22.1 brengt enkele verbeteringen die nodig zijn sinds de migratie naar ons nieuwste cloudlicentiesysteem, om uw gebruik van SCIA Engineer soepeler te laten verlopen.

Toegang tot de instellingen bij het opstarten

Allereerst zijn de licentie-instellingen beschikbaar bij het opstarten wanneer er geen licentie beschikbaar is. Een beschikbare licentie kan worden geselecteerd of de gebruiker kan worden omgeschakeld voordat de applicatie wordt geopend.

Selectie van licenties

Via hetzelfde vertrouwde menu kan het verbeterde dialoogvenster voor licentie-instellingen worden geopend. Het toont verplichte, optionele en niet-beschikbare licenties. Hierdoor kunt u:
-    De verplichte licenties te identificeren waarvan u er minstens één moet selecteren om verder te gaan.
-    De beschikbare en niet-beschikbare licenties identificeren.
-    Een aangepaste selectie maken van optionele en niet-beschikbare licenties. Zo kunnen ze bewust worden gebruikt zodra ze beschikbaar zijn. Of ze kunnen worden gedeselecteerd, waardoor de licenties op elk moment beschikbaar zijn voor collega's en overmatig gebruik van de licenties wordt voorkomen.

  
De waarschuwingen in het dialoogvenster begeleiden u bij het maken van een licentieselectie en het toepassen ervan.

 

 

Extra functionaliteiten

Vanuit de header kunt u naar het cloudportaal voor organisatie worden geleid om het licentiegebruik in het bedrijf te zien, of u kunt van gebruiker wisselen.

Verbeterde mechanismen

Alleen de geselecteerde licenties worden standaard onthouden, wat betekent dat nieuwe modules in de licentiepool niet automatisch worden geselecteerd en in gebruik genomen.
Verplichte licenties worden geïdentificeerd en onthouden, zodat deze items altijd worden weergegeven in de verplichte sectie.