Novinky vo verzii SCIA Engineer 16

SCIA Engineer 16 ako hlavná verzia roka obsahuje dlhý rad vylepšení, rozšírení a opráv vo funkciách používaných
naprieč celým pracovným postupom typického užívateľa. Niektoré nové funkcie a vylepšenia mieria cielene na
užívateľov, ktorí sa špecializujú na konkrétne typy úloh, iné naopak oslovia každého statika pri jeho bežnej práci. Bez
ohľadu na to, či sa novinky týkajú počiatočného modelovania, presných výpočtov alebo normových posudkov, všetky
sledujú jeden spoločný cieľ: SPOKOJNOSŤ UŽÍVATEĽA.

Kategorie: 
Brochure
Typ: 
Voľný užívateľ