Novinky vo verzii SCIA Engineer 18

SCIA Engineer What's New 18SCIA Engineer 18 posúva výpočtový softvér na vyššiu úroveň s ohľadom na každodennú použiteľnosť, aplikovanie moderných materiálov a zdieľanie dát. Vylepšili sme ovládanie programu zjednodušením a skrátením základných operácií a tiež automatizáciou bežne vykonávaných akcií. Rozšírené a prepracované rozhranie pre výmenu dát s programami Revit a Tekla Structures rozširujú možnosti BIM. Do programu sme tiež pridali podporu nových materiálov.

Viac ako v minulosti sme do vývoja a testovania verzie SCIA Engineer 18 zapojili našich užívateľov - od hlasovania o tri najžiadanejšie vylepšenia programu až po testovanie nových funkcií v rámci programu SCIA Insider.

  • Lepšia použiteľnosť so zjednodušenými postupmi: Zjednodušený pracovný postup, optimalizované počiatočné nastavenia a ďalšie praktické vylepšenia Vám pomôžu začať s novým projektom rýchlejšie a zefektívnia tak Vašu prácu.
  • Moderné materiály a stropné systémy: Pripravíte ekonomický a kvalitne zdokumentovaný návrh s využitím nových materiálov (vláknobetón, AutoDesign pre spriahnuté stropy, podpora pre konštrukčné sklo ...).
  • Rozšírená integrácia do BIM: Nové možnosti prepojenia s programami Revit a Tekla Structures rozširujú možnosti využitia SCIA Engineer v BIM procese.

 

Kategorie: 
Brochure
Typ: 
Voľný užívateľ
Tags: 
SCIA Engineer 18, What's new