Skočiť na hlavný obsah

Použitie modifikátorov modelu k realizácii fázy výstavby

Detail o Použitie modifikátorov modelu k realizácii fázy výstavby

  • Kód modulu ESA1134
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Často kladené otázky

Modifikátory modelu, absencia a jednoduché fáze výstavby

V každodennej inžinierskej praxi sa môže stať, že vybrané časti konštrukcie nepôsobia vždy v priebehu celého procesu výstavby alebo životného cyklu. Napríklad prvky z čerstvého betónu nie sú schopné prenášať žiadne zaťaženie. Alebo v ranej fáze výstavby chýbajú niektoré priečne oceľové výstuhy. Tiež murované steny nemusia byť schopné prenášať vodorovné zaťaženia spojené so zemetrasením. A zoznam takýchto scenárov môže byť ešte dlhší. 

Preto vyvstáva otázka: ako môžu inžinieri tieto praktické situácie zohľadniť vo svojich modeloch?

Obrázok 1: Modifikátory modelu možno aktivovať v ponuke Informácie o projekte

SCIA Engineer ponúka riešenie tohto problému v podobe tzv. "Modifikátorov modelu". K dispozícii sú dva rôzne typy modelu modifikátorov, ktoré sú použiteľné pre konštrukčné prvky (1D a 2D) a podpory: 

  • "Absencia", ktoré predstavujú úplné vylúčené prvky z analýzy a
  • "Modifikácia tuhosti", čo je definovaný koeficient, ktorým sa násobí parametrov tuhosti konštrukčných prvkov.

Obrázok 2: Modifikátory modelu umožňujú absenciu prvkov (1D a 2D) a podpor a modifikáciu tuhosti prvkov (1D a 2D)

Zvláštnosťou modifikátorov modelu je, že sú spojené s konkrétnymi zaťažovacími stavmi. To umožňuje mať k dispozícii modifikácie modelu (absencia alebo modifikácia tuhosti), ktoré môžu selektívne pôsobiť iba pre konkrétne zaťažovacie stavy. Napríklad murovaná stena môže byť "neprítomná" vo vodorovných zaťažovacích stavoch pri zemetrasení, čo preberá zaťaženie do vyhradených vodorovných nosných železobetónových šmykových stien, ale čo "zachováva" prítomnosť steny na preberanie zaťaženia spojeného s gravitačnými zaťažovacími stavmi (vlastná ťažba, stála ).

Obrázok 3: Modifikátory modelu je možné priradiť k jednému alebo viacerým zaťažovacím stavom 

Okrem toho je tu zaujímavá možnosť použitia absencií. Skutočnosť, že táto funkcia spôsobí, že určitá časť modelu "zmizne" pre konkrétne zaťažovacie stavy, naznačuje, že modifikátory modelu je možné efektívne využiť na vytvorenie fáz výstavby. Ku každej fáze výstavby je možné totiž "priradiť" jeden alebo viac zaťažovacích stavov. Prostredníctvom modifikátorov modelu (absencií) potom môžete pre každú z fáz definovať, ktoré prvky sú prítomné a ktoré chýbajú.

Podrobný príklad takéhoto použitia modifikátorov modelu nájdete v tomto webinári...