Skočiť na hlavný obsah

Bascule Bridge

Detail o Bascule Bridge

  • Krajina Belgicko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Existujúci zdvíhací most cez protipovodňovú zábranu Boudewijn bol na podnet organizácie Maritieme Toegang nahradený novou konštrukciou. Nový zdvíhací most je typu Scherzer s rozpätím 50 metrov a šírkou 16 metrov, čo ho robí jedným z najväčších mostov svojho druhu. Pri zdvíhaní sa most sklápa smerom dozadu po ozubených kolesách a je vedený vodorovnou valčekovou dráhou. Zdvíhací mechanizmus je zložený z priehradových nosníkov a elektromotorov uložených v strojovni nad vozovkou. Pri plnom otvorení dosahuje špička mosta do výšky 63 metrov nad základňou protipovodňovej zábrany. Prevádzka mosta je riadená Antverpským prístavom.

Most bol navrhnutý na silnú prístavnú dopravu, ako cestnú, tak i železničnú. Pretože šírka mosta bola obmedzená, koľajnice boli zapustené do vozovky, aby neobmedzovali cestnú dopravu.

Prepracovaný BIM model bol použitý všetkými zainteresovanými stranami a výhodne kombinoval stavebnú časť s elektrickými zariadeniami a obsahoval tiež existujúcu betónovú konštrukciu protipovodňovej zábrany a potrebnú časť cestnej komunikácie a železnice.

SCIA Engineer bol použitý pre všetky návrhové stavy tohto náročného projektu. Model celej konštrukcie bol využitý na výpočty podľa medzného stavu používateľnosti, pre posúdenie celkovej stability a pre dynamický výpočet. Ďalšie čiastkové, podrobné modely zo škrupinových prvkov umožnili presné stanovenie únavovej životnosti mosta a jej predĺženie na požadovaných 100 rokov.

Tento projekt sa zúčastnil súťaže SCIA User Contest 2020 - prečítajte si knihu o súťaži

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov