Skočiť na hlavný obsah
Multi-functional Sports Hall, Jihlava, Czech Republic

Multifunkčná športová hala

Jihlava, Česká republika

Detail o Multifunkčná športová hala

  • Klient
    Artstat s.r.o.
  • Krajina Česko
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Dátum výstavby 08/08/2022

Projekt predstavuje novostavbu multifunkčnej športovej haly – hokejového štadióna pre 5 600 – 8 000 divákov. Hala má 7 podlaží (1 podzemné, 6 nadzemných) a pôdorysné rozmery 82,5 x 100,6 m (výška 29,1 m). Konštrukcia haly kombinuje železobetónové (monolitické, prefabrikované) a oceľové prvky. Základ objektu tvorí základová doska podopretá pilotami a vodotesný betónový suterén. Medzi výzvy patril zložitý tvar, priestorové obmedzenia, krátke termíny a nákladová efektivita. Dôraz bol kladený na oceľovú strechu s rozpätím 95,0 m x 63,0 ma zavesené VIP boxy. SCIA Engineer presne modeloval zložité dosky, steny a nosníky, čo pomohlo odhadu hmotnosti a dosiahnutiu ekonomického riešenia. Integráciou výstupných dokumentov z viac ako 10 modelov vznikla komplexná správa. Bezproblémový prenos dát do aplikácie IDEA StatiCa zaistil efektívny návrh spojov a úsporu času vďaka zachovaniu informácií o zaťažení a geometrii.

Tento projekt sa stal víťazom súťaže SCIA User Contest 2023.

Pozrite sa na motiváciu poroty

Pozrite sa na rozhovor s klientom

Najväčšou výzvou bolo udržať tento rozsiahly model konštrukcie vytvorený v programe SCIA Engineer aktuálne a správne fungujúce v súlade s architektonickým modelom, ktorý bol modelovaný v programe Autodesk Revit.

Informácie o klientovi

Artstat spol. s.r.o. je statická projekčná kancelária, ktorej činnosť je zameraná predovšetkým na statiku stavebných konštrukcií, ďalej na vykonávanie stavebných prieskumov, diagnostiku stavieb, certifikáciu stavieb a výkon autorského a technického dozoru. Spracovávame kompletnú statickú časť projektovej dokumentácie stavieb všetkých stupňov v obore betónových, oceľových, drevených a murovaných konštrukcií, a to od koncepcií stavieb až po výrobnú dokumentáciu stavieb.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov