Skočiť na hlavný obsah
Headquarters Picanol Group, Ypres, Belgium

Sídlo spoločnosti Picanol Group

Ypres, Belgicko

Detail o Sídlo spoločnosti Picanol Group

  • Klient
    MV Engineering
  • Krajina Belgicko
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Dátum výstavby 01/02/2024

V belgickom Iepere sa stavia nové sídlo spoločnosti Picanol Group. Budova bude mať tvar tkáčskeho člnku, ako odkaz na bohatú históriu tkáčskych stavov Picanol. Modelovanie a analýza konštrukcie boli obzvlášť náročné kvôli eliptickému tvaru budovy a z toho vyplývajúcim premenným rozpätiam. Vzhľadom na neobvyklý tvar bola v podlahách využitá technológia dodatočného predpínania. Obzvlášť náročný bol návrh dvoch jadier na koncoch budovy, ale pre statiku budovy bol úplne nevyhnutný. Pre obmedzenie počtu základových pilót boli použité ťažké päť-pilotové masívy so zaťažením každej pilóty cez 2000 kN.

SCIA Engineer bol nevyhnutným nástrojom pri prekonávaní všetkých výziev, ktoré tento projekt zahŕňal. Vďaka schopnosti spracovávať zložité geometrie bol SCIA Engineer ideálnou voľbou pre jedinečný tvar navrhovanej budovy. Dôležitým nástrojom pri predbežnom návrhu podláh bol modul pre dodatočné predpínanie. Deformácie stabilizujúcich jadier boli analyzované pomocou modifikačných skupín na úpravu tuhosti stien s ohľadom na trhliny a časovo závislé deformácie. Na určenie množstva výstuže bol použitý modul pre návrh 2D betónových prvkov v kombinácii s integračnými dielcami, ktoré umožnili previesť sily z 2D prvkov na 1D vnútorné sily. Vďaka tomu bolo potom možné použiť klasickú ohybovú teóriu. Schopnosti programu v oblasti BIM umožnili hladký export rozsiahleho výpočtového modelu do programu Tekla, kde bol v obmedzenom čase vytvorený plnohodnotný 3D model. Funkcie programu SCIA Engineer zohrali kľúčovú úlohu pri úspešnej realizácii tohto jedinečného a náročného projektu.

Tento projekt sa stal víťazom súťaže SCIA User Contest 2023.

Pozrite sa na rozhovor s klientom

Výzvou a motiváciou v tomto projekte bolo vytvoriť konštrukčne pevnú budovu s jedinečným a netradičným tvarom. Budova bola navrhnutá tak, aby pripomínala tkáčsky člnok, čo predstavovalo výzvu z hľadiska dosiahnutia stability konštrukcie pri zachovaní jej požadovaného tvaru.

Informácie o klientovi

MV Engineering je inžinierska spoločnosť s kvalifikovaným a dynamickým tímom, ktorý sa venuje zaisteniu stability, energetickej hospodárnosti a koordinácii bezpečnosti. Vďaka kombinácii týchto služieb môžeme klientom ponúknuť kompletný balíček pre veľké aj malé projekty. Náš tím odborníkov pracoval na širokej škále projektov, od jednoduchých rekonštrukcií až po zložité statické návrhy.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov