Blavatnik School of Government - Oxford, Velká Británie

Zákazník: 
Datum dokončení výstavby: 
Pro-2015
Země: 
Velká Británie

Nová budova, vyrobená na zakázku Oxfordské univerzity, nabídne prostory ke vzdělávání budoucích vůdců. Tato ambiciózní myšlenka si vyžádala ambiciózní projekt. Tým složený z architektů od Herzog & de Meuron a statiků firmy Pell Frishmann pracoval společně na vytvoření vskutku ikonické budovy.
Konstrukce má složitou geometrii tvořenou řadou na sebe naskládaných prstenců, jež jsou v jednotlivých patrech vzájemně odsazeny a vytvářejí tak konzoly směřující do vnitřní strany komplexu. Kvůli složitému spolupůsobení konstrukčních prvků bylo nutno celou budovu analyzovat jako celek. SCIA Engineer byl použit k vytvoření kompletního konečně-prvkového modelu a k přípravě výstupů výpočtů, které byly potom použity pro návrh. Dlouhodobé deformace byly stanoveny na základě posouzení normově závislých průhybů. Přestože dodatečně předpjaté desky byly navrženy ve specializovaném softwaru, prokázal SCIA Engineer svoji výjimečnou flexibilitu při práci se vstupními daty. Načtením dat přes editor tabulkového zadávání byly efektivně simulovány síly v kabelech v desce. Pro posouzení dočasných podpor a pro stanovení přesnějších odhadů průhybů ve finální fázi byl použit modul pro výpočet fází výstavby.

  • Vlastník: Oxford University
  • Architekt: Herzog & de Meuron
  • Generální dodavatel: Laing O’Rourke
  • Projekční kancelář: Pell Frischmann

 

USER CONTEST 2015 - VÍTĚZNÝ PROJEKT KATEGORIE 1: POZEMNÍ STAVBY

Extrémně spletitý a složitý prostorový kruhový tvar železobetonové konstrukce budovy školy „Blavatnik School“ v Oxfordu byl při návrhu řádně a správně uvažován díky použití kompletního 3D modelu. Kromě toho, analýza fází výstavby umožnila projektantům přesně posoudit dočasné podpory a správně odhadnout deformace.

Vyjádření poroty


 

Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
SCIA Contest - Blavatnik School of Government, Oxford
SCIA Contest - Blavatnik School of Government, Oxford
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
SCIA Contest - Blavatnik School of Government, Oxford
SCIA Contest - Blavatnik School of Government, Oxford
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
SCIA Contest - Blavatnik School of Government, Oxford
Pell Frishmann - Winner User Contest 2015