Skočiť na hlavný obsah

Blavatnik School of Government

Oxford, Veľká Británia

Detail o Blavatnik School of Government - Oxford, Veľká Británia

  • Klient
  • Krajina Spojené kráľovstvo
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Nová budova, vyrobená na zákazku Oxfordskej univerzity, ponúkne priestory na vzdelávanie budúcich vodcov. Táto ambiciózna myšlienka si vyžiadala ambiciózny projekt. Tím zložený z architektov od Herzog & de Meuron a statikov firmy Pell Frishmann pracoval spoločne na vytvorení vskutku ikonickej budovy.

Konštrukcia má zložitú geometriu tvorenú radom na seba naukladaných prstencov, ktoré sú v jednotlivých poschodiach vzájomne odsadené a vytvárajú tak konzoly smerujúce do vnútornej strany komplexu. Kvôli zložitému spolupôsobeniu konštrukčných prvkov bolo nutné celú budovu analyzovať ako celok. SCIA Engineer bol použitý na vytvorenie kompletného modelu z konečných prvkov a na prípravu výstupov výpočtov, ktoré boli potom použité pre návrh. Dlhodobé deformácie boli stanovené na základe posúdenia normovo závislých priehybov. Hoci dodatočne predpäté dosky boli navrhnuté v špecializovanom softvéri, SCIA Engineer preukázal svoju výnimočnú flexibilitu pri práci so vstupnými údajmi. Načítaním dát cez editor tabuľkového zadávania boli efektívne simulované sily v kábloch v doske. Pre posúdenie dočasných podpier a pre stanovenie presnejších odhadov priehybov vo finálnej fáze bol použitý modul pre výpočet fáz výstavby.

  • Vlastník: Oxford University
  • Architekt: Herzog & de Meuron
  • Generálny dodávateľ: Laing O'Rourke
  • Projekčná kancelária: Pell Frischmann
  • Doba výstavby: 2013 - 2015

 

USER CONTEST 2015 - VÍŤAZNÝ PROJEKT KATEGÓRIE 1: POZEMNÉ STAVBY

Extrémne spletitý a zložitý priestorový kruhový tvar železobetónovej konštrukcie budovy školy "Blavatnik School" v Oxforde bol pri návrhu správne uvažovaný vďaka použitiu kompletného 3D modelu. Okrem toho, analýza fáz výstavby umožnila projektantom presne posúdiť dočasné podpery a správne odhadnúť deformácie.

Vyjadrenie poroty

Informácie o klientovi

Projekčná, developerská a konzultačná firma Pell Frishmann dodáva po celom svete inovatívne riešenia pre verejný aj súkromný sektor. Ročne sa firma podieľa na stavebných projektoch v celkovej hodnote cez jednu miliardu libier.

Firma pokrýva kompletnú škálu profesií a pôsobí ako vo Veľkej Británii, tak medzinárodne. V minulých rokoch bol prístup firmy k riešeniu technicky náročných projektov odmenený radom cien, napr. ICE Engineering Excellence Award 2016 a IStructE Structural Awards 2016.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov