Most přes řeku Rýn – Štrasburk, Francie / Kehl, Německo

SCIA User Contest 2017 - WinnerŠtrasburská tramvajová linka je v provozu od roku 1878 a nedávno byla prodloužena o přeshraniční část spojující města Štrasburk a Kehl. Dvoumostovkový most o velkém rozpětí přes řeku Rýn, který spojuje Francii a Německo, je nedílnou a výraznou součástí rozšíření „Est de la Ligne D du Tramway“, včetně tramvajových kolejí a zóny pro cyklisty a chodce.

Most má na jedné straně oblouku zónu pro tramvaj a na druhé zónu pro cyklisty a chodce. Celková délka mostu je 290 metrů. Zahrnuje dva obloukové mosty, každý o délce 145 metrů. Ocelová mostovka je 15 metrů široká a váží 1450 tun. Výška oblouků je 21 metrů. Mostovka byla na místo přepravena lodí. Oba mosty byly do svého finálního umístění přesunuty pomocí pontonů.

 

Výzvy projektu

Z technického hlediska měl tento projekt několik problémových bodů:

  • dopad mostovky na celkové chování mostu,
  • stabilita oblouků,
  • dynamická reakce mostu na dopravu a vítr.

 

“Software je skvělý pro výpočet složitých ocelových konstrukcí, protože umožňuje flexibilní použití a zkombinování výsledků programu SCIA Engineer.”

Ingenieursbureau Stendess N.V.

 

Flexibilní navrhování komplexních ocelových konstrukcí díky programu SCIA Engineer 

Možnost zadání a používání grafických průřezů představovala velkou výhodu pro posouzení vlivu mostovky na celkovou reakci konstrukce. Jako vstup pro analýzu oblouků druhého řádku byly použity výsledky stabilitního výpočtu a jím určené tvary vybočení. Dynamická analýza pomohla určit odezvu celého mostu za provozních podmínek, a to konkrétně reakci na zatížení od dopravy a větru. 

Program SCIA Engineer byl použit k dimenzování celého mostu s ohledem na dopravu a za účelem techniky vztyčení během výstavby. 

 

“Porota tento most propojující Francii a Německo vybrala z důvodu speciálního přístupu použitého u jeho ocelové konstrukce s velkým rozpětím a dvěma obloukovými zavěšenými mostovkami s celkovou délkou 290 metrů. Skutečnost, že nebylo použito žádné příčné vyztužení, znamená, že během navrhování mostu musela být věnována vyšší pozornost stabilitě a dynamickému vlivu dopravy a větru. To tedy znamená použití výpočtu druhého řádu a zohlednění vybočení. Části mostu byly na staveniště dopraveny lodí, sestaveny v místě a po kompletaci vyzdviženy na ložiska.”

Výrok poroty 

 

Tento projekt zvítězil v soutěži SCIA User Contest 2017 – Kategorie 2: Dopravní stavby a konstrukce.

 

SCIA Engineer - Bridge over Rhine River - Strasbourg, France / Kehl, Germany
SCIA Engineer - Bridge over Rhine River - Strasbourg, France / Kehl, Germany
SCIA Engineer - Bridge over Rhine River - Strasbourg, France / Kehl, Germany
SCIA Engineer - Bridge over Rhine River - Strasbourg, France / Kehl, Germany
SCIA Engineer - Bridge over Rhine River - Strasbourg, France / Kehl, Germany
SCIA Engineer - Bridge over Rhine River - Strasbourg, France / Kehl, Germany
SCIA Engineer - Bridge over Rhine River - Strasbourg, France / Kehl, Germany
SCIA Engineer - Bridge over Rhine River - Strasbourg, France / Kehl, Germany