Přejít k hlavnímu obsahu

Křížem lepené dřevo (CLT panely): stavební metoda budoucnosti?

Detail o Křížem lepené dřevo (CLT panely): stavební metoda budoucnosti?

Křížem lepené dřevo (CLT panely) jsou výrobky z plochého masivního dřeva, které lze použít jako konstrukční prvky. Díky svým příznivým ekologickým, estetickým a energetickým vlastnostem je někdy označováno za materiál budoucnosti.

Tyti inovativní panely s vrstvenou strukturou a zajímavými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi se skládají z nejméně 3 vrstev lamel lepených střídavě pod úhlem 90 stupňů vůči sobě. Jednotlivé lamely jsou většinou široké 40 až 300 mm a silné 6 až 45 mm.

CLT panely nejsou sice úplnou novinkou, vyrábějí se již od roku 1995, ale doposud nebyly zahrnuty do žádných norem. Jejich používání ve stavebnictví bylo upraveno technickými pokyny na evropské úrovni (ETA: European Technical Assessment). S druhou generací Eurokódu 5 se však CLT stane součástí normy, takže statici budou mít konečně možnost navrhovat a posuzovat tyto konstrukce v souladu s Eurokódy. V návrhu nového Eurokódu 5, který je očekáván kolem roku 2025, je křížem lepené dřevo zakomponováno do všech aplikovatelných posudků.

Možnosti použití CLT panelů jsou poměrně široké. Jejich vlastnosti lze využít u:

  • podlahových prvků,
  • střešních prvků,
  • stěnových panelů,
  • žeber stropů,
  • ...

CLT panely jsou ortotropní prvek, protože jejich nosné vlastnosti se v podélném a příčném směru (0° a 90°) liší. To je přímý důsledek počtu lamel v příslušném směru. Na obrázku je ortotropie znázorněna pomocí ohybových napětí v obou směrech (0° = hlavní nosný směr, 90° vedlejší nosný směr):

Pro ohybová napětí se berou v úvahu pouze vrstvy orientované v příslušném směru. Vrstvy orientované v opačném směru fungují jako distanční a jsou zatíženy pouze smykem v hlavním nosném směru.

Celý článek si přečtěte zde

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.