Přejít k hlavnímu obsahu

SCIA Engineer 21.1 – stručně o novinkách

Detail o SCIA Engineer 21.1 – stručně o novinkách

Transformované uživatelské prostředí nabízející vynikající ergonomii a umožňující vysokou efektivitu práce představené ve SCIA Engineer 21 přináší další zajímavé novinky. SCIA Engineer 21.1 přichází se zcela novým ovládacím prvkem: směrovou nabídkou a mnoha dalšími vylepšeními, rozšířeními a aktualizacemi. 

 

Uživatelské prostředí

Směrová nabídka  

 • Často používané příkazy jsou dostupné bez nutnosti přesouvat myš.  
 • Jednoduchá kontextová nabídka pro časté akce.  
 • Minimalizuje pohyb myší, zlepšuje ergonomiku a zvyšuje produktivitu. 

Tabulka zadání a tabulka výsledků    

 

 • Obě tabulky aktualizované pro nové uživatelské prostředí verze 21. 
 • Rychlé a přehledné zobrazení všech vstupních dat a výsledků. 
 • Integrace s Engineering Reportem pro snadnou tvorbu výpočtové dokumentace. 
 • Propojení s MS Excel umožňující parametrizaci zadání a případné vlastní zpracování výsledků. 

Náhled 

 • Aktualizován pro nové uživatelské prostředí verze 21. 
 • Integrace s Engineering Reportem pro rychlou tvorbu výpočtové dokumentace. 

 

Modelování a analýza   

Tloušťka desek   

 • Grafické zobrazení tlouštěk 2D dílců. 
 • Přehledné zobrazení rozložení materiálu po 2D dílcích. 

 

Pokročilé modelování kabelů a lan   

 • Počáteční deformace je ihned spočtena na základě vlastní tíhy, odhadovaného zatížení a případného předpětí. 
 • Tvar deformace je tak odhadnut ještě před vlastním konečně-prvkovým výpočtem. 
 • Přehledné zadávání geometrie lanových a kabelových konstrukcí. 

 

Síly v přípoji  

 • Jednoduchý způsob získání vnitřních sil pro ověření styčníku před podrobným návrhem ve SCIA Engineer nebo IDEA StatiCa. 
 • Tabulka vnitřních sil ve styčníku pro případný návrh a posouzení přípoje v jiné aplikaci, např. ve vlastním Excelu. 

 

Návrh betonových prutů    

Návrh výztuže na integračním dílci   

 • Přímočarý návrh konstrukčních prvků jakými jsou např. překlady nad otvory ve stěnách či jádra vícepodlažních budov. 
 • Automatizovaný návrh výztuže. 
 • Posudky podle mezního stavu únosnosti i použitelnosti. 

 

Návrh výztuže do více vrstev   

 • Ruční nebo automatické uspořádání výztuže do více výztužných vrstev u nosníků a sloupů. 
 • Větší flexibilita při optimalizaci výztuže v situacích typu omezení vzniku trhlin. 
 • Všechny posudky podle mezního stavu únosnosti i použitelnosti. 

 

Návrh spřažených prvků  

Návrh spřažených sloupů    

 • Přesný výpočet interakčního diagramu jdoucí za možnosti zjednodušené metody.  
 • Ekonomičtější návrh.  
 • Podrobný přehledný výstup včetně vzorců pro všechny kroky výpočtu.  

 

BIM 

Propojení s IDEA StatiCa    

 • Snadné a přehledné sdílení dat mezi SCIA Engineer a IDEA StatiCa Connection přes novou aplikaci Checkbot. 
 • Efektivní návrh ocelových přípojů. 
 • Volitelně také podrobná analýza kritických dílců v aplikaci IDEA StatiCa Member. 

 

SAF 2.0 

 • Podpora všech objektů definovaných v otevřeném formátu pro sdílení výpočtových modelů SAF - verze 2.0.0 - včetně teplotního zatížení prutů, zatěžovacích panelů a křížení.  
 •  

 

Aktualizace modelu přes BIMcloud pro uživatele Archicadu  

 • Bezchybné sdílení modelů s partnery přes BIMCloud.
 • Automatická aktualizace modelu po změnách v Archicadu.
 • Bezztrátové sdílení modelu mezi projektantem a statikem. 

 

PŘEČTĚTE SI PODROBNÝ POPIS NOVINEK

STÁHNĚTE SI SCIA ENGINEER 21.1

 

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.