Menu

sens.22 - Sekvenční analýza

sens.22

Hlavní výhody

Nelineární kombinace přidané do lineární kombinace
Výpočet lineární stability po nelineárním výpočtu
Dynamický výpočet po nelineárním výpočtu
Výpočet vlastních tvarů s nelinearitami
Výpočet harmonického kmitání s nelinearitami
Seizmický výpočet s nelinearitami

 

Sequential analysis Při sekvenční analýze si vybíráte z předem definované posloupnosti různých výpočtů, přičemž druhý výpočet začíná na výsledcích výpočtu prvního. Jinými slovy, výsledky prvního výpočtu se použijí jako počáteční stav druhého výpočtu.

Sekvenční analýza dává zkušeným uživatelům možnost získat výsledky, které nelze získat pomocí jediného výpočtu. Provádět lze dva různé typy sekvenční analýzy.

Prvním je superpozice dvou různých výpočetních metod (např. lineární a nelineární výpočet). Zde se výsledky obou výpočtů sečtou dohromady. Tím je možno kombinovat nelineární a lineární kombinace.

Sequential analysis Sequential analysis

Druhým typem je typ fázový. Zde druhý výpočet začíná tam, kde první výpočet skončil. Zohledňuje se tím historie konstrukce. V tomto typu je možno kombinovat několik dvojic výpočtů:

 • Výpočet lineární stability po nelineárním výpočtu
 •  Dynamický výpočet po nelineárním výpočtu:
  • Výpočet vlastních tvarů zohledňující nelinearity
  • Výpočet harmonického kmitání zohledňující nelinearity
  • Seizmický výpočet zohledňující nelinearity

Pro koho je sekvenční analýza určena?

Sequential analysis

 • Pro každého, kdo provádí seizmický návrh ocelových a betonových konstrukcí. Podle seizmické normy je třeba uvažovat výpočet podle teorie druhého řádu. Navíc se zavedením Eurokódů a jejich národních příloh se stále zvětšuje poptávka po seizmickém posouzení a to kvůli změnám v normě oproti původním národním normám.
 • Statické kanceláře navrhující ocelové konstrukce, jež vyžadují posudek na stabilitu.
 • Inženýři, kteří chtějí zohlednit počáteční deformovaný tvar konstrukce a získat nelineární fázovaný model.
 • Každý, kdo chce posouvat své profesní hranice a zajímá se o výpočty poskytující ještě přesnější výsledky.

Jaké jsou výhody sekvenční analýzy?

Sequential analysis

 • Sekvenční analýza pomůže zkušeným inženýrům získat výsledky, které nejsou dosažitelné jednotlivými výpočty.
 • Dva typy výpočtu lze kombinovat a ověřit tak jejich dílčí vliv.
 • Sekvenční analýza představuje zjednodušenou metodu pro získání přesných výsledků globální analýzou. Umožňuje rychlé posouzení modelu.
 • Nabízí dobrý náhled na získané výsledky: uživatel přesně ví, jaké vlivy jsou ve výpočtu zohledněny.
 • Získá se realističtější odezva konstrukce. Zohledňují se všechny nelinearity odpovídající reálnému stavu konstrukce. Například konstrukce s lokálními i globálními imperfekcemi má menší tuhost než konstrukce s ideální geometrií.
 • Touto metodou lze splnit požadavky seizmické normy: zohlednění účinků druhého řádu při seizmickém výpočtu.

Sequential analysis


Vyžadované moduly:

 • sen.00

Odeslat

Included in Edition: 
Expert
Ultimate