Přejít k hlavnímu obsahu

sens.22 - Sekvenční analýza

 • Kód modulu sens.22
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Výpočty & výsledky
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Nelineární kombinace přidané do lineární kombinace
 • Výpočet lineární stability po nelineárním výpočtu
 • Dynamický výpočet po nelineárním výpočtu
 • Výpočet vlastních tvarů s nelinearitami
 • Výpočet harmonického kmitání s nelinearitami
 • Seizmický výpočet s nelinearitami

Při sekvenční analýze si vybíráte z předem definované posloupnosti různých výpočtů, přičemž druhý výpočet začíná na výsledcích výpočtu prvního. Jinými slovy, výsledky prvního výpočtu se použijí jako počáteční stav druhého výpočtu.

Sekvenční analýza dává zkušeným uživatelům možnost získat výsledky, které nelze získat pomocí jediného výpočtu. Provádět lze dva různé typy sekvenční analýzy.

Prvním je superpozice dvou různých výpočetních metod (např. lineární a nelineární výpočet). Zde se výsledky obou výpočtů sečtou dohromady. Tím je možno kombinovat nelineární a lineární kombinace.

Druhým typem je typ fázový. Zde druhý výpočet začíná tam, kde první výpočet skončil. Zohledňuje se tím historie konstrukce. V tomto typu je možno kombinovat několik dvojic výpočtů:

 • Výpočet lineární stability po nelineárním výpočtu
 •  Dynamický výpočet po nelineárním výpočtu:
  • Výpočet vlastních tvarů zohledňující nelinearity
  • Výpočet harmonického kmitání zohledňující nelinearity
  • Seizmický výpočet zohledňující nelinearity

Pro koho je sekvenční analýza určena?

 • Pro každého, kdo provádí seizmický návrh ocelových a betonových konstrukcí. Podle seizmické normy je třeba uvažovat výpočet podle teorie druhého řádu. Navíc se zavedením Eurokódů a jejich národních příloh se stále zvětšuje poptávka po seizmickém posouzení a to kvůli změnám v normě oproti původním národním normám.
 • Statické kanceláře navrhující ocelové konstrukce, jež vyžadují posudek na stabilitu.
 • Inženýři, kteří chtějí zohlednit počáteční deformovaný tvar konstrukce a získat nelineární fázovaný model.
 • Každý, kdo chce posouvat své profesní hranice a zajímá se o výpočty poskytující ještě přesnější výsledky.

Jaké jsou výhody sekvenční analýzy?

 • Sekvenční analýza pomůže zkušeným inženýrům získat výsledky, které nejsou dosažitelné jednotlivými výpočty.
 • Dva typy výpočtu lze kombinovat a ověřit tak jejich dílčí vliv.
 • Sekvenční analýza představuje zjednodušenou metodu pro získání přesných výsledků globální analýzou. Umožňuje rychlé posouzení modelu.
 • Nabízí dobrý náhled na získané výsledky: uživatel přesně ví, jaké vlivy jsou ve výpočtu zohledněny.
 • Získá se realističtější odezva konstrukce. Zohledňují se všechny nelinearity odpovídající reálnému stavu konstrukce. Například konstrukce s lokálními i globálními imperfekcemi má menší tuhost než konstrukce s ideální geometrií.
 • Touto metodou lze splnit požadavky seizmické normy: zohlednění účinků druhého řádu při seizmickém výpočtu.

 


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu