Overslaan en naar de inhoud gaan

sens.22 - Sequentiële analyse

 • Modulecode sens.22
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Inbegrepen in edities
  • Expert,
  • Ultimate
 • Categorie Analyse en resultaten
 • Licentie Permanent

Belangrijkste kenmerken

 • Niet-lineaire combinatie wordt toegevoegd in een lineaire combinatie
 • Lineaire stabiliteitsberekening na een niet-lineaire berekening
 • Dynamische berekening na een niet-lineaire berekening
 • Eigenmodeberekening met niet-lineariteiten
 • Harmonische berekening met niet-lineariteiten
 • Seismische berekening met niet-lineariteiten

In de sequentiële analyse kunt u een vooraf gedefinieerde reeks van verschillende berekeningen selecteren, waarbij de tweede berekening begint met het resultaat van de eerste. Dit betekent dat het resultaat van de eerste analyse het uitgangspunt vormt van de begintoestand van de tweede analyse.

De sequentiële analyse biedt ervaren gebruikers de mogelijkheid om resultaten te verkrijgen die niet met een enkele analyse kunnen worden verkregen. Er zijn twee verschillende types sequentiële analyse beschikbaar.

Het eerste type is een superpositie van twee verschillende berekeningsmethoden (bijvoorbeeld lineaire + niet-lineaire berekening). Met andere woorden, de resultaten van beide berekeningen worden opgeteld. Dit wordt uitgevoerd voor een niet-lineaire combinatie die met een lineaire combinatie kan worden gecombineerd.

Als tweede komt het gefaseerde type. Dit betekent dat de tweede analyse start waar de eerste eindigt. De tweede analyse houdt rekening met de geschiedenis van de structuur. Diverse analysecombinaties zijn mogelijk voor dit type:

 • Lineaire stabiliteitsberekening na een niet-lineaire berekening
 •  Dynamische berekening na een niet-lineaire berekening:
  • een eigenmodeberekening waarbij rekening wordt gehouden met niet-lineariteiten;
  • een harmonische berekening waarbij rekening wordt gehouden met niet-lineariteiten;
  • een seismische berekening waarbij rekening wordt gehouden met niet-lineariteiten.

Voor wie is de module voor sequentiële analyse bedoeld?

 • Iedereen die seismische berekeningen doorvoert aan staal- en betonconstructies. Volgens seismische normen moet rekening worden gehouden met tweede-orde-effecten. Bovendien zullen met de inwerkingtreding van de Eurocodes en de bijbehorende nationale bijlagen en de daarmee gepaard gaande wijzigingen ten opzichte van de voorgaande nationale norm, steeds meer landen te maken krijgen met een toenemende vraag naar seismische toetsingen.
 • Ingenieursbureaus die werken met staalconstructies die gecontroleerd moeten worden op stabiliteit.
 • Personen die rekening willen houden met de initiële vervormde toestand van de constructie van een niet-lineair gefaseerd model.
 • Iedereen die praktische grenzen wil oprekken en geïnteresseerd is in geavanceerdere berekeningen en nauwkeurigere resultaten.

Wat zijn de voordelen van de module voor sequentiële analyse?

 

 • De sequentiële analyse kan worden gebruikt om resultaten te verkrijgen die niet via een enkele analyse beschikbaar zijn.
 • Het is nu mogelijk om verschillende berekeningstypen te combineren om het effect van beide berekeningen te toetsen.
 • Sequentiële analyse is een vereenvoudigde methode om nauwkeurige resultaten te verkrijgen in een globale analyse. U kunt ermee het model snel controleren.
 • De analyse biedt goed inzicht in de verkregen resultaten: u wordt exact geïnformeerd over wat in de analyse is opgenomen.
 • De structuur gedraagt zich realistischer. De analyse houdt rekening met alle niet-lineariteiten die de reële toestand van de structuur vertegenwoordigen. Een structuur met lokale en geometrische niet-lineariteiten is bijvoorbeeld minder stijf dan een structuur met ideaal lineair gedrag.
 • Deze methode voldoet aan de vereisten van seismische normen: de seismische analyse moet rekening houden met tweede-orde-effecten.

 

 


Vereiste modules:

 • sen.00