Menu

sencd.04 - Výpočet dlouhodobého průhybu

sencd.04

Hlavní výhody

Výpočet tuhosti s ohledem na nelineární vztah mezi napětím a přetvořením v betonu a výztuži.
Zadání skutečné (praktické) výztuže nebo použití programem navržené výztuže.
Úprava spočtené nutné plochy výztuže s využitím násobitele, pokud program generuje nutnou plochu výztuže pro výpočet normově závislých průhybů.
Program počítá velikost deformace od dotvarování pro vybrané kombinace. Toto se provádí dvakrát - jednou s použitím standardního modulu pružnosti betonu a jednou s efektivním modulem pružnosti. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami se považuje za deformaci od dotvarování.
Vyhodnocení celkové deformace a deformace od krátkodobého zatížení.

 

Analýza celkových, okamžitých a přídavných deformací v železobetonových konstrukcích včetně výpočtu dlouhodobé tuhosti podle národních norem.

  • Výpočet průhybů podle normových předpisů.
  • Dlouhodobé deformace získané jako násobek krátkodobých průhybů a součinitele dotvarování.

Dvoukrokový postup:

  • lineární výpočet + zadání výztuže (lze provést automaticky) + výpočet trhlin a jejich účinek na tuhost.
  • výpočet s upravenými tuhostmi.

Pro výpočet dlouhodobých průhybů musíte učinit několik kroků:

  • Definovat fyzikálně nelineární betonové kombinace (tento krok je de facto automatizován).
  •  Spustit lineární výpočet.
  •  Zadat skutečnou (praktickou) výztuž nebo nechat program spočítat nutné plochy výztuže.
  •  Spustit nelineární výpočet příkazem Beton > Normově závislé průhyby.
  •  Zobrazit a vyhodnotit lineární / normově závislé průhyby včetně dotvarování.

Výpočet dlouhodobých průhybů se provádí podle Eurokódu 2 a podporovaných národních příloh.

Long-term deflection analysis Long-term deflection analysis  Long-term deflection analysis


Vyžadované moduly:

  • sen.00

Odeslat

Included in Edition: 
Concept
Professional
Expert
Ultimate