Přejít k hlavnímu obsahu

scia.i.api - API & Open Design

 • Kód modulu scia.i.api
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Jiné
 • License Subscription

Hlavní výhody

 • Svoboda vytvářet vlastní výpočty s využitím grafických, výpočetních a dokumentačních schopností SCIA Engineer.
 • Plně integrované řešení, které nevyžaduje opakované zadávání dat, mapování tabulek, ani zdlouhavou kontrolu dat po přenesení hodnot.
 • Inteligentní práce s proměnnými a jednotkami, grafický displej, uživatelem definované nabídky a stromy.
 • Vysoká výpočetní rychlost díky paralelnímu procesingu a přímý přenos dat (bez zápisu do externích souborů) uvnitř otevřené platformy.
 • Podpora optimalizace pomocí funkce AutoDesign pro 1D ocelové dílce s průřezem z knihovny průřezů.
 • Export výstupního dokumentu do hlavní dokumentace projektu připravené v Engineering Reportu.

SCIA Engineer nabízí svým uživatelům možnost využívat vlastní výpočty ve formě zásuvného modulu v rámci každodenní práce na stavebních projektech - např. při grafickém posouzení celkové únosnosti 3D konstrukce, při optimalizaci, při reportování. Může se jednat např. o posudky:

 • únosnosti a stability dílců s nepravidelnou geometrií nebo vyrobených z neobvyklých materiálů,
 • velikosti průřezu a nutné plochy výztuže podle národních norem, které nejsou standardní součástí programu,
 • podloží podle sofistikovaných deformačních teorií.

Toto jsou jen některé příklady toho, co lze prostřednictvím jednoduché platformy přidat.

Úvod

SCIA Engineer automatizuje široké spektrum normových posudků podle národních i mezinárodních norem. Různé typy prvků jako nosníky (1D), desky (2D), přípoje a podpory (0D) mohou být posouzeny podle příslušných norem. Při posudku jsou zohledněny materiálové vlastnosti, vnitřní síly a další účinky zatížení, jež jsou buď zadány ve výpočtovém modelu nebo spočteny konečně-prvkovou analýzou. Kromě toho vám SCIA Engineer dovoluje připojit vaše vlastní posudky a provádět je s použitím výsledků konečně-prvkové analýzy. Tyto uživatelské posudky se pak chovají a používají naprosto stejně jako integrované posudky.

Pro koho je toto řešení vhodné?

 

Všichni, kdo využívají standardní výpočty a posudky ve SCIA Engineer, mají nyní možnost připojit případný chybějící speciální posudek.

Nové posudky se definují s pomocí platformy zvané Design Forms. Program vás vede jednoduchým a poloautomatickým propojením mezi SCIA Engineer a Design Forms. Výsledky posudků jsou zobrazeny na 3D konstrukci a dokument je odeslán do Engineering Report.

Jak to pracuje

 

 • Platforma Design Forms obsahuje sadu funkcí, díky kterým je snadné naprogramovat inženýrské výpočty, pracovat s veličinami a jednotkami, vytvářet přehledné vstupní dialogy a projektovou dokumentaci s grafickými prvky a různým stupněm detailů. .
 • Vstupním proměnným, které se mají převzít z výpočtového modelu se přiřadí standardizované řetězce v Design Forms, např. InternalForces.My pro ohybový moment My v řezu nosníkem. Máte samozřejmě k dispozici úplný seznam dostupných dat výpočtového modelu.
 • Výsledkové proměnné lze zobrazit graficky ve 3D okně SCIA Engineer. Pro každou výsledkovou proměnnou lze definovat jednotky a typy entit, volby pro grafické zobrazení (podél jaké osy a v jakém směru se má výsledková proměnná vykreslit) apod.
 • Podmínky stanoví, kdy je daný posudek přístupný v nabídce , pro jaký typ dílce se posudek provádí, jaké zatěžovací kombinace se použijí - MSÚ či MSP. atd.
 • Odkazování na vstupní proměnné z výpočtového modelu a zpětné odesílání výsledků do SCIA Engineeru probíhají přímo přes TCP/IP. To zajišťuje vysokou rychlost provedení výpočtu či posudku.
 • Uživatel si může vytvářet vlastní stromovou nabídku, kde si může uspořádat ty posudky, které potřebuje pro svou práci. Stromovou nabídku lze uložit a sdílet s dalšími uživateli. Stromové nabídky od více uživatelů lze sloučit dohromady a na jednom počítači tak lze využívat posudky, jež původně vznikly na různých počítačích.

Výhody

 

Uživatelem definované posudky založené na otevřené platformě Design Forms jsou o krok dále než pouhé připojení tabulkového procesoru (MS Excel). Nové řešení nevyžaduje mapování buněk, nabízí inteligentní správu proměnných, je jednoduché a eliminuje zbytečné chyby (zejména chyby spojené s přenosem dat mezi dvěma aplikacemi, které nejsou přímo propojeny).

 • Zpracování vstupní dat pro jednotlivé dílce a globálních vstupních dat pro konstrukci probíhá odděleně, čímž je umožněno definování výchozích hodnot proměnných.
 • Opakované použití vstupních dialogů a výstupních protokolů vytvořených v Design Forms vám dává volnost při přizpůsobení vlastního propojení a otevírá vám cestu k budoucímu vylepšení. Grafické funkce v Design Forms dovolují vytvářet tabulky, obrázky, panely a záložky v dialozích stejně jako dynamické obrázky, tabulky a grafiku v reportu.
 • Propojení je poloautomatické a posílaná data lze také křížově kontrolovat.
 • Systém poznámek, varování a chybových hlášek informuje uživatele o případných problémech.
 • Praktické použití a standardní pracovní postup připojení uživatelských posudků jsou popsány v příručce a objasněny na příkladech.
 • Podobné zpracování uživatelských i integrovaných posudků s ohledem na grafiku, jednotky, varování, chybové hlášky, AutoDesign, reportování a přehledný interface mezi SCIA Engineer a Design Forms - to jsou vlastnosti, které činí novou otevřenou platformu unikátní.

Hlavní charakteristiky

Nabídka formulářových posudků

 • Všechny nové posudky a nabídky ve SCIA Engineer pro vstupní data jsou uložena na stejném místě - ve stromové nabídce nazvané Integrované formuláře.
 • Tento strom si můžete přizpůsobit a můžete také (pro větší přehlednost) jednotlivým posudkům přiřadit své ikony.
 • Stromovou nabídku lze uložit a poslat ji dalším uživatelům.

Podmínky pro uživatelské posudky

 

Podmínky zajišťují jednoduchost procesu propojení:

 • Typ posudku automaticky určuje polohu ve stromové nabídce - ocelové posudky, betonové posudky, atd.
 • Normové podmínky omezují dostupnost posudku na projekty, v nichž je daná norma aktivní.
 • Typ prvku pak určuje, pro jaký prvek lze posudek provádět - 1D dílec, 2D dílec atd.
 • Podmínka použitelného materiálu stanoví, pro jaké dílce (z hlediska materiálu) bude posudek proveden.
 • Aplikovatelný mezní stav určuje, jaké kombinace zatížení se při posudku použijí - MSÚ, MSP.

Tyto podmínky lze nastavit jak v Design Forms, tak ve SCIA Engineer.

Opakované použití dialogu Design Forms

API ve SCIA Engineer zobrazuje vstupní dialog podle nastavení v Design Forms.

 • Po propojení není potřebná žádná definice nabídky.
 • Opakované použití vstupního dialogu a výpočetního reportu vytvořeného v Design Forms poskytuje značnou svobodu při organizování vlastních připojených posudků - je zajištěno volné uspořádání pro všechny položky a také podpora všech barev a tvarů.
 • Dialog lze v Design Forms kdykoliv upravit.
 • Grafické funkce v Design Forms dovolují vytvářet tabulky, obrázky, panely a záložky v dialozích stejně jako dynamické obrázky, tabulky a grafiku v reportu.

Rychlost výpočtu

 • Přenos dat mezi aplikacemi (Design Forms a SCIA Engineer) probíhá přes TCP/IP.
 • Posouzení více dílců probíhá paralelně - zatímco probíhá analýza pro jeden dílec, data pro další dílec se již načítají.
 • Uživatel může zapnout výpis všech dat, která jsou při posudku přenášena - jména a hodnoty.

Podpora dokumentu

 • Stručný souhrn všech výpočetních dat lze zkontrolovat a exportovat do Engineering Report ve formě tabulky.
 • Podrobný protokol o posudku se navrhuje ve zdrojových datech posudku v souboru CLC - protokol lze prohlížet ve SCIA Engineer a exportovat do Engineering Reportu. Vzhled lze upravit v aplikaci Design Forms Návrhář.
 • Podporovány jsou samozřejmě řecká písmena a indexy.
 • Podporováno je také vložení uživatelských posudků do Engineering Reportu.

AutoDesign

 • Uživatelské posudky mohou využívat jako vstupní data vlastnosti průřezů aktuálně přiřazených ocelovým dílcům ve 3D modelu.
 • Díky tomu se optimalizace průřezu provádí stejně jako u zabudovaných posudků.
 • AutoDesign hledá v knihovně průřezů SCIA Engineeru a v definovaných třídách průřezů (IPE, HEA atd.).

 

 

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu