Overslaan en naar de inhoud gaan

scia.i.api - API & Open Ontwerp

 • Modulecode scia.i.api
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Categorie Andere
 • Licentie Subscription

Belangrijkste kenmerken

 • De vrijheid om zelf uw eigen berekeningsalgoritmen te maken en deze uit te voeren met de grafische, rekenkundige en rapportagemogelijkheden van SCIA Engineer.
 • Een volledig geïntegreerde oplossing waarvoor het niet nodig is tijdens de controles gegevens opnieuw in te voeren, cellen in spreadsheets op te maken of overgedragen gegevens uit te pluizen.
 • Slim gebruik van variabelen, eenheden, grafische weergave, door de gebruiker ingestelde menu's en menustructuren.
 • Hoge rekensnelheid dankzij parallelle verwerking en bestandsloze overdracht van gegevens in het open platform.
 • Ondersteuning voor AutoDesign-optimalisatie van 1D-staalelementen in de Profielenbibliotheek van SCIA Engineer.
 • Rekenrapporten kunnen worden geëxporteerd naar de projectdocumentatie in het Engineering Report.

SCIA Engineer biedt gebruikers de mogelijkheid hun eigen technische berekeningen te implementeren en deze tijdens dagelijkse werkzaamheden met CAE-projectente te gebruiken als plug-incontroles, bijvoorbeeld als een grafische beoordeling van de algemene capaciteit in een 3D-structuur, in een AutoDesign-optimalisatie of in een verslag. Ontwerpcontroles ten aanzien van:

 • de weerstand of stabiliteit van elementen met een onregelmatige geometrie of van elementen gemaakt van nieuwe materialen;
 • de deugdelijkheid van een doorsnede-omvang en een wapeningsoppervlakte, conform lokale normen die momenteel niet worden ondersteund;
 • funderingscontroles gebaseerd op geavanceerde vervormingstheorieën.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat ingenieurs nu kunnen toevoegen via het gebruiksvriendelijke open platform.

Introductie

SCIA Engineer automatiseert een scala aan ontwerpcontroles volgens nationale en internationale normen. 1D-liggers, 2D-platen, 0D-verbindingen en steunpunten kunnen worden getoetst volgens de regels van normen, waarbij rekening wordt gehouden met de materiaalkarakteristieken, interne krachten en andere belastingseffecten. Deze gegevens worden ingevoerd in het CAE-model of worden berekend tijdens een EEM-analyse. Bovendien kunt u met SCIA Engineer koppelen naar zelfgemaakte controles en deze uitvoeren met behulp van analysegegevens en EEM-resultaten van het 3D-model. Deze door de gebruiker gedefinieerde controles worden op dezelfde wijze verwerkt als interne controles.

Doelgroep

 

Gebruikers die structurele analyses en standaardcontroles uitvoeren in SCIA Engineer kunnen nu ontbrekende speciale controles toevoegen.

Nieuwe controles worden gedefinieerd met een techniekplatform dat Design Forms heet. De veelzijdige interface tussen SCIA Engineer en Design Forms leidt u door een eenvoudig, halfautomatisch koppelingsproces. De resultaten van de controles worden in de 3D-structuur weergegeven en een rapport wordt verzonden naar de projectdocumentatie in het Engineering Report.

Hoe het werkt

 

 • Het Design Forms-platform bevat een reeks functies waarmee technische berekeningen kunnen worden geprogrammeerd, variabelen met eenheden kunnen worden behandeld en op maat gemaakte invoerdialoogvensters en projectdocumentatie kunnen worden gemaakt met een grafische uitvoer en diverse lay-outs. U schrijft de benodigde controle op dezelfde wijze als in de standalone versie van Design Forms.
 • Ingevoerde variabelen waarvan de waarde uit het CAE-model moet worden overgenomen, krijgen standaardtekenreeksen in Design Forms, zoals InternalForces.My voor het buigend moment My per doorsnede van een ligger. Er is een uitgebreide lijst met toegankelijke gegevens uit CAE-modellen beschikbaar.
 • De resultaatvariabelen kunnen grafisch worden afgedrukt in het 3D-venster van SCIA Engineer. U kunt de eenheid en het entiteitstype van elke resultaatvariabele instellen. Dit geldt ook voor opties die betrekking hebben op de grafische weergave, zoals langs welke as en in welke richting een resultaatvariabele moet worden afgedrukt.
 • Voorwaarden bepalen de zichtbaarheid van de controle in het menu van SCIA Engineer: op welk type elementen de controle moet worden uitgevoerd, welke belastingscombinaties de controle moet gebruiken (voor UGT of BGT), enzovoort.
 • Het koppelen van invoervariabelen uit het CAE-model en het terugsturen van de berekende resultaten naar SCIA Engineer gebeurt direct via TCP/IP-communicatie en de controle kan dan ook zeer snel worden uitgevoerd.
 • U kunt een eigen structuurmenu voor aangepaste controles maken en indelen, zodat alle gewenste controles kunnen worden opgeslagen. Menustructuren kunnen worden opgeslagen en met andere gebruikers worden gedeeld en structuren van meerdere gebruikers kunnen worden samengevoegd om controles te gebruiken die op meerdere computers staan.

Voordelen

 

Door de gebruiker gedefinieerde controles gebaseerd op het open platform van Design Forms gaan een stap verder dan het koppelen van MS Excel-spreadsheets. Zonder celtoewijzing en met de intelligente verwerking van variabelen is de nieuwe oplossing zowel eenvoudig als waterdicht.

 • Invoergegevens per element en invoergegevens voor alle elementen worden apart verwerkt, zodat er standaardwaarden voor variabelen kunnen worden ingesteld.
 • Hergebruik van het invoerdialoogvenster en het in Design Forms gemaakte rekenrapport biedt de gebruiker de vrijheid de plug-in naar wens aan te passen en vervolgens betere versies te maken. Met de grafische functies van Design Forms kunt u tabellen, afbeeldingen, deelvensters en tabbladen in het dialoogvenster maken en dynamische afbeeldingen, tabellen en grafieken in het rapport.
 • De koppelingsprocedure is halfautomatisch en de overgedragen gegevens kunnen worden gecontroleerd.
 • Als een probleem optreedt, wordt u op de hoogte gebracht door middel van een systeem van opmerkingen, waarschuwingen en foutmeldingen.
 • Het gebruik en de standaardprocedures voor het koppelen van zelfgedefinieerde controles worden uitgelegd in de handleiding en in diverse voorbeelden.
 • De gelijksoortige verwerking van door de gebruiker gedefinieerde en ingebouwde controles (met betrekking tot de grafische weergave, eenheden, waarschuwingen en foutmeldingen, AutoDesign, rapportages en de transparante interface tussen SCIA Engineer en Design Forms) maken het nieuwe open platform uniek.

Belangrijkste kenmerken

Menu van Design Forms Controles

 • Alle nieuwe controles en menu's voor invoergegevens worden per controle op één plek opgeslagen: als een item met de naam 'Geïntegreerde Design Forms' in het structuurmenu van SCIA Engineer.
 • U kunt dit structuurmenu zelf ordenen en indelen en u kunt pictogrammen aan afzonderlijke controles toekennen, zodat deze makkelijker te vinden zijn.
 • U kunt het structuurmenu opslaan en naar anderen sturen of een structuurmenu van een andere gebruiker in zijn of haar eigen menu integreren.

Voorwaarden voor door de gebruiker gedefinieerde controles

Voorwaarden zorgen ervoor dat het koppelingsproces eenvoudig blijft:

 • Een controletype bepaalt automatisch de locatie in het structuurmenu, bijvoorbeeld staalcontroles, betoncontroles of overige controles.
 • Normvoorwaarden beperken de zichtbaarheid van controles voor projecten waarvan de geselecteerde norm of nationale bijlage actief is.
 • Een elementtype bepaalt voor welke elementen de controle moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 1D-elementen of 2D-elementen.
 • De voorwaarde toepasbaar materiaal bepaalt voor welke elementen de controle wordt uitgevoerd, afhankelijk van het materiaal dat aan het element in het model is toegekend.
 • De voorwaarde toepasselijke grenstoestand bepaalt welke belastingscombinaties tijdens de controle worden gebruikt: UGTof BGT.

Deze voorwaarden kunnen zowel in Design Forms als in SCIA Engineer worden ingesteld.

Het dialoogvenster van Design Forms hergebruiken

De API in SCIA Engineer laat het invoerdialoogvenster zien zoals dit is ingesteld en zichtbaar is in Design Forms.

 • Na de koppeling hoeft u geen menu's te definiëren.
 • Door het invoerdialoogvenster en het berekeningsrapport van Design Forms te hergebruiken, krijgt u grote vrijheid bij het indelen van een eigen controleplug-in. Alle items kunnen naar wens worden gerangschikt en alle kleuren en vormen worden ondersteund.
 • Het dialoogvenster kan op elk moment in Design Forms worden bewerkt.
 • Met de grafische functies van Design Forms kunt u tabellen, afbeeldingen, deelvensters en tabbladen maken in het dialoogvenster en dynamische afbeeldingen, tabellen en grafieken in het rapport.

Rekensnelheid

 • Gegevensoverdracht tussen de twee applicaties (Design Forms en SCIA Engineer) wordt direct uitgevoerd via TCP/IP-communicatie.
 • De controle van meerdere elementen wordt uitgevoerd via parallelle processen: terwijl de analyse van één element wordt uitgevoerd, worden de gegevens van het volgende element al gelezen.
 • De gebruiker kan applicatieschakelingen gebruiken om alle gegevens te bekijken die tijdens de controle worden overgedragen: zowel namen als waarden van variabelen.

Ondersteuning voor documenten

 • Er kan een korte samenvatting van alle berekende gegevens in tabelvorm worden weergegeven en naar het Engineering Report worden geëxporteerd.
 • Het gedetailleerde controlerapport is opgemaakt zoals het is ontworpen in het CLC-bronbestand. Dit rapport kan worden weergegeven in SCIA Engineer, naar Engineering Report worden geëxporteerd en de lay-out kan worden bewerkt in de Design Forms BUILDER-applicatie.
 • Griekse symbolen en sub- en superscript worden ondersteund.
 • Het bijvoegen van door gebruiker gedefinieerde controles aan het document (Engineering Report) wordt ondersteund.

AutoDesign

 • De eigenschappen van doorsneden die momenteel zijn toegekend aan staalelementen in het 3D-model, kunnen in door de gebruiker gedefinieerde controles worden opgenomen en worden ingevoerd.
 • Doorsnede-optimalisaties worden daarom op dezelfde wijze uitgevoerd als interne controles.
 • De AutoDesign-functie doorzoekt de profielbibliotheek van SCIA Engineer en de sectieklassen (zoals IPE en HEA) die hierin zijn gedefinieerd.