Přejít k hlavnímu obsahu

sencd.02 - Návrh protlačení (bývalé národní normy)

 • Kód modulu sencd.02
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Kategorie Návrh betonových prvků
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Posudek únosnosti desky proti protlačení.
 • Posudek kritického napětí v kritickém řezu.
 • Zohlednění technologických otvorů.
 • Více možností výpočtu součinitele b.

Je-li deska zatížena osamělým břemenem nebo zatížením působícím na malé ploše, je třeba provést posudek na protlačení. SCIA Engineer uvažuje osamělá břemena od sloupů nebo podpor kolmých k desce.

Můžete definovat otvory v deskách a hlavice sloupů. Program automaticky určí nutné kritické parametry a provede posudek na protlačení. Je-li to potřeba, lze počítat také přídavné protlačení. Typ výstupu lze přizpůsobit: od jednoduchého až po podrobný.

Možnost počítat s kruhovými a obdélníkovými průřezy. Jiné tvary průřezu se automaticky převádí na obdélník. Posudek se skládá z několika kroků:

 • Nastavení parametrů - zadání výchozích hodnot parametrů použitých v posudku.
 • Data o protlačení - specifikace parametrů jednotlivých dílců.
 • Posudek protlačení - provedení vlastního posudku.

Návrh nutné výztuže v kritickém řezu podle následujících norem:

 • EC2
 • ČSN
 • STN
 • ÖNORM
 • NEN
 • BS,
 • SIA
 • IS
 • DIN

Modul na protlačení zahrnuje výpočet únosnosti desky proti protlačení v kritických řezech podle zvolené normy (osamělé zatížení od sloupu nebo podpory kolmé ke spodnímu povrchu desky) pro zvolené zatěžovací stavy; posudek smykového napětí v kritickém řezu. Možnost definovat geometrii - podpora v rohu, na hraně, uvnitř desky. Technologické otvory se zohlední při výpočtu délky kritického obvodu kritického řezu. Definování čtvercových a prizmatických hlavic sloupů. Data pro protlačení se načtou z výpočtového modelu posuzované desky. Tah lze načíst z výsledků výpočtu modelu nebo se zadá ručně.

Posudek protlačení se provádí pro

 • automaticky spočtenou nutnou hlavní výztuž v desce nebo pro
 • uživatelem zadanou výztuž v desce.

Najednou lze posoudit několik bodů.

Typy výstupu:

Jednotkový posudek s grafickou interpretací.

 • Dokument a tabulky.
 • Přehledný dokument pro posudek jednoho místa.

Součinitel beta pro protlačení

Jak již zmíněno, můžete si vybrat z několika typů výpočetních metod pro určení součinitele beta. SCIA Engineer nabízí několik možností:

 

 • Zjednodušená metoda podle EN 1992-1-1, článku 6.4.3 (6), výchozí metoda
 • Obecná metoda podle EN 1992-1-1, článku 6.4.3 (3-5)
 • Obecná metoda podle obecného vzorce
 • Uživatelské zadání součinitele β (pouze jsou-li definována data protlačení)

Maximální smykové napětí na protlačení se v EN 1992-1-1, článek 6.4.3 (3) vypočte podle vzorce uvedeného níže.

The maximum punching shear stress in EN 1992-1-1, clause 6.4.3(3)

Z toho vyplývá, že maximální napětí v protlačení závisí na:

 • mezní návrhové smykové síle na obvodu (VEd)
 • délce kontrolovaného obvodu (V i)
 • střední účinná výška desky na kontrolovaném obvodu (d)
 • součinitel smyku zohledňujícím přenos momentu (b). Výpočet tohoto součinitele je založen na principu, že moment přenášený mezi deskou a sloupem musí být roven momentu od smyku Dv přenášenému po obvodu ui.

 


Vyžadované moduly:

 • sen.00
 • sen.01
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu