Overslaan en naar de inhoud gaan

sencd.02 - Ponsontwerp van beton FNS

 • Modulecode sencd.02
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Categorie Betonontwerp
 • Licentie Permanent

Belangrijkste kenmerken

 • Controle van de weerstand van platen tegen pons.
 • Controle van schuifspanning in de kritieke doorsnede.
 • Er wordt rekening gehouden met technologische openingen.
 • Diverse mogelijkheden voor het berekenen van factor ß

Wanneer een plaat wordt blootgesteld aan een geconcentreerde belasting of een belasting die op een kleine oppervlakte inwerkt, moet de ponsweerstand van de plaat worden gecontroleerd. SCIA Engineer kan geconcentreerde belastingen verwerken van kolommen of steunpunten die loodrecht op een plaat staan.

U kunt openingen in de vloer en kolomkoppen definiëren. Het programma stelt automatisch de vereiste kritieke parameters vast en voert de ponscontrole uit. Indien nodig kan ook aanvullende pons worden berekend en gerepresenteerd. U kunt de uitvoer configureren: van een zeer eenvoudig tot een zeer gedetailleerd berekeningsrapport.

Ronde en rechthoekige doorsneden kunnen worden geanalyseerd. Andere doorsnedevormen worden automatisch omgezet naar rechthoeken. De controle bestaat uit verschillende stappen:

 • Instellen - invoer van standaardwaarden voor parameters die in de beoordelingsprocedure worden gebruikt.
 • Ponsgegevens - definitie van controleparameters voor afzonderlijke elementen.
 • Ponscontrole - uitvoering van de controle zelf

Ontwerp van vereiste wapening in kritieke doorsneden conform de volgende normen:

 • EC2
 • CSN
 • STN
 • ÖNORM
 • NEN
 • BS,
 • SIA
 • IS
 • DIN

De ponsmodule controleert de plaatweerstand tegen pons in kritieke doorsneden conform normen (geconcentreerde belastingen van kolommen of steunpunten loodrecht op de onderzijde van de plaat) voor geselecteerde belastingsgevallen. Controle van schuifspanning in de kritieke doorsnede. U kunt de geometrie definiëren als steunpunt in een hoek, langs de rand of binnen een plaat. Bij het berekenen van de kritieke omtreklengte van de kritieke doorsnede wordt rekening gehouden met technologische openingen. U kunt vierkante of prismatische kolomkoppen definiëren. De gegevens voor de ponscontrole worden overgenomen uit het rekenmodel van de geanalyseerde plaat. De spanning kan worden overgenomen uit de resultaten van de berekening van het model of kan handmatig worden gedefinieerd.

De ponscontrole kan worden uitgevoerd voor

 • een automatisch berekende vereiste hoeveelheid hoofdwapening in de plaat; of
 • een door de gebruiker gedefinieerde hoofdwapening in de plaat.

Er kunnen diverse punten tegelijkertijd worden gecontroleerd.

Uitvoertypes:

 • eenheidscontrole met grafische interpretatie
 • documenten en tabellen
 • document voor enkelvoudige controle met overzichtelijke lay-out

Bètafactor voor pons

Zoals in de inleiding al is genoemd, kunt u de bètafactor kiezen uit verschillende berekeningsmethoden. SCIA Engineer biedt de volgende mogelijkheden:

 

 • Vereenvoudigde methode volgens EN 1992-1-1, artikel 6.4.3(6), standaardmethode
 • Algemene methode volgens EN 1992-1-1, artikel 6.4.3(3-5)
 • Algemene methode volgens algemene formule
 • Gebruikersinvoer van β-factor (alleen als ponsgegevens zijn gedefinieerd)

De maximale ponsspanning in EN 1992-1-1, artikel 6.4.3(3) wordt berekend op basis van de onderstaande formule.

The maximum punching shear stress in EN 1992-1-1, clause 6.4.3(3)

Hieruit volgt dat de maximale ponsspanning afhankelijk is van:

 • het ontwerp van de uiterste afschuifkracht op de omtrek (VEd)
 • de lengte van de controleomtrek (ui)
 • de gemiddelde effectieve diepte van de plaat op de controleomtrek (d)
 • de afschuiffactor die rekening houdt met momentoverdracht (b). De berekening van deze factor is gebaseerd op het principe dat het moment, dat wordt overgedragen tussen de plaat en de kolom, gelijk moet zijn aan het moment dat wordt geproduceerd door de afschuiving Dv die wordt verdeeld over de omtrek ui

 


Vereiste modules:

 • sen.00
 • sen.01