Přejít k hlavnímu obsahu

Eurokódy ve SCIA Engineer

  • Software
    • SCIA Engineer
  • Kategorie Návrhové normy
  • License Trvalé, Subscription

S více než třicelitelou zkušeností s Eurokódy nabízí SCIA Engineer řadu funkcí, metod a postupů předepisovaných těmito evropskými normami. Návrh a posudky podle Eurokódů naleznete v celé řadě modulů. Většina z těchto modulů navíc podporuje i národně definované parametry. Společnostem aktivním na mezinárodním poli přinese integrování téměř všech národních příloh v jednom software nemalé finanční úspory a technické výhody.

Kromě implementace metodiky Eurokódů nabízí SCIA Engineer také knihovnu národních příloh obsahujících národně specifické metody a parametry. Správce národních příloh umožňuje posuzovat a upravovat národně specifické parametry.

Níže uvádíme některé vlastnosti SCIA Engineer.

  Hlavní rysy
EN 1990 Automatická generace kombinací pro budovy a mosty
EN 1991 Automatické generování zatížení větrem a sněhem na konstrukci podle jejího umístění.
  3D generátor zatížené větrem pro snadné generování zatížení na budovách se zadaným vnějším pláštěm.
EN 1992 Ucelený nástroj pro návrh a posudky betonových konstrukcí: rychlý, přehledný s integrovaným Engineering Reportem.
  Předpjaté a železobetonové nosníky, sloupy, desky.
  Posudek požární odolnosti nosníků, sloupů podle obecných pravidel a zjednodušených metod definovaných v EN1992-1-2.
  Návrhová pravidla a konstrukční zásady pro předpjaté a železobetonové mosty podle EN 1992-2.
EN 1993 Posudek únosnosti a stability ocelových konstrukcí podle EN 1993-1-1 včetně možnosti optimalizace.
  Posouzení únosnosti a stability u ocelových dílců v případě požáru v oblasti pevnosti nebo oblasti času a teploty podle EN1993-1-2.
  Integrované zadání a posudky prolamovaných nosníků podle ENV 1993-1-1.
  Návrh za studena tvarovaných ocelových průřezů podle EN 1993-1-3.
  Výpočet ocelových konstrukcí s plastickými klouby.
  Posudky a ověření ocelových rámových přípojů (šroubovaných, svařovaných a kloubovcých) podle EN 1993-1-8.
EN 1994 Návrh spřažených nosníků ve fázi výstavby (nespřažené) (podle EN 1993) a ve finální spřažené fázi (podle EN 1994).
  Posudky spřažených sloupů založené na zjednodušené metodě návrhu (aplikovatelné na prizmatické sloupy s průřezy symetrickými podle obou os) podle EN 1994-1-1.
  Další posudky kontrolují minimální stupeň smykového spřažení, minimální plochu podélné výztuže podle EN 1994-1-1 5.5.1(5) atd.
  Výpočet požární odolnosti spřažených sloupů podle EN 1994-1-2.
EN 1995 Posudky podle MSÚ a MSP celistvých a lepených laminátových dřevěných prvků podle EN 1995-1-1 včetně optimalizace průřezu.
  Definice třídy prostředí
EN 1996 Definice zděných materiálů podle EC6.
EN 1997 Stabilitní posudek základových patek.
EN 1998 Seizmická analýzy založená na spektru odezvy při použití CQC nebo SRSS modální superpozice.
EN 1999 Kompletní řešení pro EC 9 - návrh hliníkových konstrukcí včetně návrhu příčných svarů, výpočtu štíhlosti a lokálních imperfekcí a imperfekcí prutu.
EN 12811-1 Posudek lešení
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu