Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Novinky

Hlavní záložky

SCIA Engineer 21

Redefined, Reimagined, Revolutionised

SCIA ENGINEER 21 znamená obrovský skok vpřed v návrhu software pro statiky.

Zapomeňte na nepřehledné a přeplněné nabídky, pevné postupy, omezené možnosti přizpůsobení a malý pracovní prostor. SCIA Engineer přináší nové, revoluční uživatelské prostředí vyznačující se prvotřídní ergonomií je snadno přizpůsobitelné tak, aby plně vyhovovalo vašemu stylu práce. Přispíváme ke zrychlení a usnadnění vaší práce.

Stáhněte si instalační program

Brožura Novinky ve SCIA Engineer 21.0

Přečtěte si o novinkách

 

Díky zvýšené produktivitě ušetříte hodinu času denně.

SCIA Engineer 21
Bezkonkurenční efektivita  

Nové, revoluční uživatelské prostředí pracuje v dokonalé harmonii se statikem. Méně klepnutí myší u téměř každého úkonu. S pomocí SCIA Spotlight okamžitě najdete nástroje a funkce, které potřebujete. Díky tomu získáte více času na vlastní statiku nebo na jiné věci, které máte rádi!

SCIA Engineer 21
Prvotřídní ergonomie

Celková proměna pracovní plochy vám dovoluje maximálně využít téměř 100% plochy obrazovky s projektem na centrálním jevišti.  Stop nepřehledným nabídkám. Pouze chytrá pracoviště a uspořádané, ergonomické nástrojové lišty se všemi klíčovými, denně používanými funkcemi vždy po ruce.

SCIA Engineer 21
Okamžité přizpůsobení 

Maximální zvýšení produktivity práce díky okamžitému přizpůsobení pracovní plochy SCIA Engineer, které provádíte jako součást standardní práce.  Vystavte si nejčastěji používané nástroje do popředí a potlačte ty, které využíváte jen zřídka. Nyní je to vaše pracovní prostředí!!

 

maximised working space

Maximalizovaná pracovní plocha

 • pro práci s modelem máte nyní k dispozici skoro 100 % obrazovky
 • zobrazení již nemusíte měnit tak často
 • snadněji se soustředíte na vlastní práci; šance, že něco přehlédnete, je nyní nižší
 • méně změn zobrazení znamená lepší ergonomiku a šetří váš čas
SCIA Spotlight

SCIA Spotlight

 • přímý přístup ke všem funkcím SCIA Engineer - prostě začněte psát
 • SCIA Spotlight vám také nabídne příbuzné funkce a příkazy
 • klávesové zkratky si přiřadíte přímo ve výsledku vyhledávání
 • SCIA Spotlight odstraňuje časově náročné procházení nabídek při vyhledávání málo využívaných funkcí a ušetří vám až 80 % času
Smart workstations and process toolbar

Chytrá pracoviště a akční nástrojová lišta

 • snadné přepínání pracovišť (konstrukce, výsledky, beton, ocel,...) pomáhá udržet vaši pracovní plochu přehlednou a uspořádanou
 • akční nástrojová lišta vám zpřístupní najednou 2 pracoviště (např. konstrukce a zatížení nebo výsledky a beton apod) a tím ušetří až 30 % času v případech, kdy musíte ve vašem pracovním postupu iterovat
 • čas strávený nad úpravami modelu je zkrácen o 50 %
Real time customisation

Okamžité přizpůsobení

 • přizpůsobení pracovní plochy je nyní součástí běžného postupu, ne samostatná akce
 • kdykoliv chcete přesunout ikonu na jinou lištu, prostě to udělejte
 • klávesové zkratky můžete přiřadit při procházení nabídky nebo při procházení výsledků vyhledávání ve SCIA Spotlight - stačí klepnout a napsat novou zkratku
 • oblíbené a často využívané funkce si můžete dát na svoji vlastní lištu
 • je to nyní vaše pracoviště a pokud chcete, můžete ho snadno sdílet s celým týmem
Advanced selection tool

Pokročilý nástroj pro výběry

 • po vybrání jakékoli entity získáváte také přístup ke všem přidruženým entitám - vyberte nosník a můžete upravovat také jeho uzly, zatížení, klouby, vrstvy a další parametry
 • aktuální výběr lze rozšířit nebo izolovat a tak vytvářet i složité výběry pomocí několika málo klepnutí
 • nový přístup ušetří až 50 % vašeho času
 • tvorba složitých výběrů je tak 2-krát rychlejší
Easy to learn

Rychlé začátky

 • úvodní zaškolení vás provede novým uživatelským prostředím
 • SCIA Spotlight najde obratem kterýkoli příkaz
 • SCIA Spotlight nabízí také příbuzné a podobné příkazy a pomáhá vám tak rychle se s programem seznámit
 • běžné funkce máte hned po ruce, zatímco funkce volané málokdy jsou odsunuty do pozadí
Marking menu

Směrová nabídka (Novinka v 21.1)

 • nabídka (menu) s nejčastěji používanými funkcemi vždy po ruce (v místě kurzoru)
 • rychlý přístup k nejběžněji používaným akcím
 • vylepšená ergonomika díky odstranění nadbytečných přesunů myši
 • výrazné zvýšení produktivity
Model modifiers for modal and seismic calculation

Modifikátory modelu a seismický výpočet

 • modifikátory modelu lze nyní používat pro seizmické zatěžovací stavy a modální analýzu
 • snadné ověření vlivu redukce tuhosti na vlastní frekvence
New method to determine sectional properties using FEM

Nová metoda na určení průřezových charakteristik pomocí MKP

 • přesný výpočet napětí od smyku, kroucení a deplanace pro průřez jakéhokoli tvaru včetně složených průřezů a průřezů s velkými otvory
Cable / rope structures

Kabelové / lanové konstrukce (Novinka v 21.1)

 • přehledné zadání kabelové konstrukce
 • automatický výpočet reálného deformovaného tvaru se zohledněním vlastní tíhy a případného předpětí
 • snadnější a přehlednější definice geometrie
Connection forces

Síly v přípoji (Novinka v 21.1)

 • tabulka vnitřních sil pro všechny dílce stýkající se v přípoji
 • okamžitý náhled na síly, které je třeba v přípoji přenést
 • rychlé a snadné ověření návrhu před vlastním podrobným posudkem přípoje
Bow imperfection defaults

Výchozí nastavení pro imperfekce prutu

 • výchozí nastavení pro imperfekce prutu naleznete nyní v nastavení materiálu
 • imperfekce na všech ocelových, dřevěných, spřažených a hliníkových dílcích tak zadáte pomocí několika klepnutí
Full length LTB restraints

Vzpěry bránící klopení po celé délce

 • nyní lze definovat zábrany klopení po celé délce dílce
 • je-li dílci bráněno v klopení po celé délce, je posudek klopení vynechán
Cat E adaptation for France

Úprava kategorie E pro Francii

 • podpora nejnovějších pravidel pro zatížení kategorie E
 • při výpočtu podle francouzské národní přílohy můžete nyní volit kategorie E1 nebo E2(a,b,c)
Utilisation factor

Součinitel využití η

 • implementace projektu SEMI-COMP+ n° RFS2-CT-2010-00023 je nyní rozšířena o součinitel využití η
 • to umožňuje použít méně konzervativní třídu průřezu pro posudky stability podle EC3 a dosáhnout tak často i výrazných úspor materiálu
 • posudek stability použije třídu průřezu s nejvyšším využitím (namísto nejvyšší třídy z celého průřezu)
Code dependent deflections

Normově závislé průhyby

 • posudek dlouhodobých průhybů nyní zohledňuje také smršťování
 • volitelné ruční zadání zatěžovacích kombinací pro dotvarování a okamžitý průhyb
 • možnost volby mezi standardním (stručným) a podrobným výstupem
EASY concrete

EASY (snadný) beton

 • sjednocené nastavení všech parametrů pro betonové posudky v jednom přehledném dialogu
 • přehledné zadání počátečních průměrů pro návrh výztuže
 • rychlá úprava předpokládané výztuže přímo v panelu vlastností
 • výpočet návrhu výztuže ve 2D dílcích je nyní o 50 % rychlejší
 • přehlednější grafické zobrazení nutné plochy výztuže se špičkami automaticky eliminovanými z palety
Design of reinforcement in multiple layers

Návrh výztuže do více vrstev (Novinka v 21.1)

 • automatické rozmístění výztužných prutů do více vrstev u silně zatížených prutů
 • efektivní a rychlý návrh štíhlých nosníků

Návrh výztuže v integračním dílci (Novinka v 21.1)

 • rozšířená funkcionalita pro integrační dílce
 • návrh a posudek výztuže
 • vhodné pro návrh překladů nad otvory a výpočet smykových stěn

Návrh spřažených sloupů (Novinka v 21.1)

 • návrh spřaženého sloupu libovolného průřezu (popsaného v normě)
 • ekonomický a přesný návrh
 • úplný protokol o výpočtu umožňující ruční kontrolu
 • řešení ověřeno řadou publikovaných srovnávacích příkladů

Aktualizované propojení s IDEA StatiCa (Novinka v 21.1)

 • snadnější výběr přenášených parametrů jako např. kombinace zatížení apod.
 • SCIA Engineer a IDEA StatiCa pracují současně a komunikují přes aplikaci Checkbot
 • volitelná podrobná analýza kritických dílců v aplikaci IDEA StatiCa Member

SAF 2.0.0 (Novinka v 21.1)

Co říkají zákazníci

Co říkají zákazníci

Používáme SCIA Engineer na celé řadě projektů. Jeho jedinečné skloubení pokročilých nelineárních výpočtů a normových posudků pro různé materiály, spolu s prostorovým modelováním a výměnou dat s celou řadou dalších systémů (např. Revit Structure) je neocenitelnou službou.

Tom Webster, Principal Engineer

AECOM