Menu
1

SCIA Engineer - Novinky

Hlavní záložky

SCIA Engineer 18.1 Port House

SCIA Engineer 18.1: zjednodušené používání, pokročilé materiály a rozšířená podpora BIM 

SCIA Engineer 18.0 a 18.1 posouvají výpočtový software na vyšší úroveň s ohledem na každodenní použitelnost, aplikování moderních materiálů a sdílení dat. Vylepšili jsme ovládání programu zjednodušením a zkrácením základních operací a také automatizací běžně prováděných akcí. Rozšířená a přepracovaná rozhraní pro výměnu dat s programy Revit a Tekla Structures a import formátu IFC4 rozšiřují možnosti BIM. Do programu jsme také přidali podporu nových materiálů.  
 

Stáhněte si instalaci

Nové vlastnosti

 

 

Hlavní výhody

Process

Lepší použitelnost se zjednodušenými postupy

Zjednodušený pracovní postup, optimalizovaná výchozí nastavení a další praktická vylepšení Vám pomohou začít s novým projektem rychleji a zefektivní tak Vaši práci.   

Concrete Fibre

Moderní materiály a stropní systémy 

Připravíte ekonomický a kvalitně zdokumentovaný návrh s využitím nových materiálů (vláknobeton, AutoDesign pro spřažené stropy, podpora pro konstrukční sklo...). 

BIM

Rozšířená integrace do BIM

Nové možnosti propojení s programy Revit a Tekla Structures rozšiřují možnosti využití SCIA Engineer v BIM procesu 

 

New default functionality settings to help you start a new project fast

Nová výchozí nastavení pro rychlejší start s novým projektem

 • Běžně používané funkcionality jsou ve výchozím nastavení zapnuty.
 • Jednotlivé funkcionality byly přeskupeny a seřazeny podle četnosti využití.
Automation along the whole workflow saves you time

Automatizace celého pracovního postupu šetří Váš čas

 • Pro každý materiál v projektu je automaticky vytvořen jeden výchozí průřez.
 • Automaticky se vytváří zatěžovací stav pro vlastní tíhu pro snadné ověření chování modelu - výpočtem pro vlastní tíhu.
 • Automaticky se také vytvářejí normové kombinace pro normu zvolenou v projektu.
 • Nelineární kombinace se pak vytvářejí velmi snadno, přímo z existujících lineárních obálkových kombinací. 
Optimised tree-menus and direct access to learning materials

Optimalizovaná stromová nabídka (menu) a přímý přístup k výukovým materiálům

 • Strom s nabídkou funkcí ve SCIA Engineer 18 byl upraven co do vzhledu, tak chování.
 • Správce projektů, který se otevírá při spuštění SCIA Engineer (není-li uživatelem vypnut) nyní obsahuje přímé odkazy na celou řadu výukových materiálů.
New 3D navigation control

Nový ovládací prvek na nastavení pohledu ve 3D okně

 • Jednoduché a velmi flexibilní nastavení směru pohledu, posunutí modelu v okně a jeho oddálení či přiblížení.
 • Přímý přístup k funkcím nastavení pohledu ve 3D okně bez nutnosti otevírat pomocné nabídky.
 • Zobrazení celého modelu a zapnutí perspektivy na jedno klepnutí.
 • Snadné a přesné nastavení pohledu ze všech bočních stran a z rohů.
Different colours for point, line and surface loads

Rozdílné barvy bodového, liniového a plošného zatížení

 • Díky této novince velmi snadno rozlišíte jednotlivé typy zatížení zadané v modelu: bodové, liniové a plošné – každé je vykresleno jinou barvou. 
new buckling settings dialogue

Zjednodušené nastavení vzpěru

 • Veškeré parametry vztahující se k polím, vzpěru a deformacím se nyní spravují na jednom společném místě.
 • Všechny zadané parametry se ihned graficky zobrazují.
 • Využití skupin vzpěru práci značně zefektivňuje.
integration strips

Rychlejší a přehlednější výsledky

 • Integrační pásy na 2D dílcích.
 • Rychlejší a zjednodušené zobrazení deformací.
 • Export výsledků do XML.
 • Nastavitelné limity pro posudky 1D dílců.
 • Přehledný výpočet excentricity podpor.
Bill of material

Výkaz materiálu (v prostředí v17)

 • Automaticky generovaný výkaz materiálu v prostředí pro vyhodnocení výsledků v17
 • Přehled celkové hmotnosti, objemu, povrchu a volitelně i ceny
Relative deformation

Relativní deformace (v prostředí v17)

 • Zobrazení relativních deformací v tabulce a graficky
 • Jednoduché vyhodnocení podmínek použitelnosti
Extended calculation reports

Rozšířené výpočtové protokoly

 • Interakce konstrukce s podložím: protokol obsahuje nejen celkový souhrn, ale také mezivýsledky pro jednotlivé iterace
 • Modální analýza: celkové množství participující hmoty
 • Stabilita analýza: kritické hodnoty pro stabilitní kombinace
Export of Engineering Report to Excel

Nový export Engineering Reportu do Excel

 • Strukturovaný export se samostatným listem pro každou část reportu
 • Všechna data naformátována podle typu hodnoty pro snadnější práci v Excelu
Autodesign and unique reporting in composite design

AutoDesign a podrobná dokumentace pro spřažené stropy

 • Použití ocelových nosníků s velkými otvory (podle publikace SCI).
 • Automatický návrh trnů a průřezů.
 • Výsledkové tabulky a půdorysy shrnující celý návrh.
 • Návrh vzepětí.
 • Podrobný a přehledný výstupní dokument.
 • Optimalizace nosníků s více otvory podle publikace SCI P355
 • Redukované spřažení podle SCI P405
The new steel fibre reinforced concrete design solution

Nové řešení pro návrh konstrukcí z vláknobetonu

 • Integrovaná podpora vláken Bekaert’s Dramix® .
 • Automatický výpočet dávek (množství vláken).
 • Posudky pro MSÚ a MPS: únosnost, smyk, šířka trhlin, omezení napětí.
 • Geometricky nelineární analýza.
 • Možnost rozšířit vestavěné knihovny o vlákna jiných výrobců.
SIA 262:2013

Švýcarská norma SIA 262:2013

 • Přepočet vnitřních sil.
 • Návrh desek podle MSÚ.
 • Posudky podle mezního stavu únosnosti i použitelnosti.
 • Posudek v řezu.
 • Konstrukční zásady
Extended capabilities of punching shear design

Rozšířené možnosti výpočtu protlačení desky

 • Návrh na protlačení desky lze nyní provádět s uživatelskou výztuží.
 • Návrh na protlačení je kompatibilní s nelineárními kombinacemi.
 • Při stanovení VRd,c je zohledněno napětí v betonu.
Improvements in design of concrete structures

Vylepšení v navrhování betonových konstrukcí

 • Nové výchozí nastavení reflektuje nejčastější praktické scénáře.
 • Knihovna výztužných sítí byla rozšířena o nabídku dalších výrobců.
 • Optimalizovaná správa paměti nyní umožňuje bez problémů navrhovat i velmi rozsáhlé projekty.
 • Výpočet dlouhodobých průhybů také pro desky se žebry.
Links to structural glass and foundation applications/add-ons

Propojení s aplikacemi a přídavnými moduly pro výpočty konstrukčního skla a základových patek

 • Integrovaný návrh prvků z konstrukčního skla s využitím modulu vyvinutého firmou ALLBIM NET SPRL
 • Propojení s externí aplikací FD+ pro návrh základových patek od firmy FRILO SOftware GmbH. 
BIM Tekla Structures link dialogue

Tekla Structures

 • Obousměrná výměna dat umožňující snadný tok informací od architektonického návrhu (Tekla Structures) přes výpočet a normové posudky (SCIA Engineer) až po tvorbu finální výkresové dokumentace (Tekla Structures).
 • Vylepšené mapování materiálů a průřezů.
 • Podpora složitějších tvarů nosníků (zakřivené či lomené nosníky).
 • Export koncových reakcí umožňujících detailní rozpracování přípojů v Tekla Structures.
BIM Revit link dialogue

Revit

 • Export výztuže pro 1D a 2D dílce.
 • Export zatěžovacích panelů.
 • Podporu pater.
 • Vylepšené mapování.
Import IFC4

Import IFC4

 • Podpora obou hlavních verzí IFC: certifikované verze 2x3 a nové verze 4.
 • Import IFC4 souborů z aplikací jako Allplan, Allplan Bimplus nebo ArchiCAD.