Menu
1
2
3

SCIA Engineer - Novinky

Hlavní záložky

SCIA Engineer 20

Nekonečné možnosti. Snadno a spolehlivě.

SCIA Engineer 20 přináší ucelenou kolekci vylepšení, která pomohou statikům dále zefektivnit jejich práci při navrhování železobetonových a ocelových konstrukcí. Nové možnosti pomohou statikům ušetřit drahocenný čas a vytvářet bezpečné, spolehlivé a hospodárné návrhy.

STÁHNĚTE SI INSTALACI

BROŽURA NOVINKY VE SCIA ENGINEER 20.0

NOVÉ VLASTNOSTI

 

Hlavní výhody

SCIA Engineer Safe Design
Bezpečný a ekonomický návrh  

Vytvořte a odevzdejte bezpečný a hospodárný návrh, v krátkém čase a bez ohledu na použité materiály. Automatický výpočet spolupůsobící šířky železobetonových žeber, nový optimalizovaný návrh výztuže vedoucí rychle k bezpečnému návrhu s hospodárným procentem využití, kompletní a přizpůsobitelná projektová dokumentace pro ocelové prvky - všechny tyto novinky vám pomohou přesvědčit vaše klienty.

SCIA Engineer Fast AnalysisRychlé výpočty předpjatého betonu

64-bitová architektura SCIA Engineer 20 vám pomůže zvládnout všechny výzvy spojené s návrhem předpjatých konstrukcí. Nový výpočet předem i dodatečně předpjatých konstrukcí spolu s novými posudky podle Eurokódů zvládnou efektivně i rozsáhlé a složité projekty.

SCIA Engineer Effective BIMEfektivní BIM pro železobetonové konstrukce

Zvolte si ten nejvýhodnější pracovní postup pro vaše projekty s využitím BIM. Ve SCIA Engineer 20 můžete vytvořit počáteční návrh výztuže ve vašem oblíbeném programu na modelování, potom provést posouzení a optimalizaci ve SCIA Engineer a celý postup zakončit zkompletováním výkresů znovu ve vašem CAD programu.

 

Economical design of reinforcement in concrete beams

Hospodárný návrh výztuže s pomocí posudků

Nový přístup k návrhu výztuže v železobetonových nosnících a sloupech obdélníkového průřezu zajistí jak bezpečný, tak hospodárný návrh.

 • Pro návrh výztuže se použijí normové posudky.
 • Navržená výztuž splňuje všechna normou daná kritéria.
 • Výztuž zároveň vykazuje vysoké procento využití a tím snižuje množství potřebného materiálu.
Bill of reinforcement

Výkaz výztuže

Nový výkaz výztuže pomáhá sledovat množství i cenu materiálů použitých v projektu.

 • Výkaz obsahuje všechny důležité veličiny pro beton a výztuž.
 • Tři úrovně podrobnosti - od stručného přehledu po podrobný seznam.
 • Cena se počítá podle hodnot zadaných v knihovně materiálů.
Automatic calculation of effective widths for concrete ribs

Automatický výpočet spolupůsobící šířky žeber

Spolupůsobící šířka žeber se nyní počítá automaticky, již neztrácíte čas ručním výpočtem.

 • Automatické stanovení spolupůsobící šířky pro přímá žebra.
 • Výpočet pomocí vzorců z EN 1992.
Display of reinforcement directions for concrete slabs and walls

Zobrazení směrů výztuže na deskách a stěnách

Nové grafické vyobrazení směrů výztuže vám pomůže se snadnou a rychlou kontrolou návrhu.

 • Směry výztuže se vykreslují pro každou desku a stěnu.
 • Rychlá kontrola návrhu.
 • Jasná představa o finálním rozmístění výztuže.
New reinforcement layout for T and L shaped ribs

Nové rozmístění výztuže pro žebra tvaru T a L

Nové praktické šablony výztuže pro železobetonová žebra.

 • Výztuž se umísťuje pouze do stojiny T a L žeber.
 • Pásnice tak lze vyztužit stejným schématem jako vlastní desku.
Reduction of shear force above the support

Redukce smykové síly nad podporou

Nově zabudovaná redukce smykové síly nad podporou zjednodušuje posudky.

 • Volitelná redukce smykové síla nad podporou.
 • Netřeba posuzovat VRd,s.
 • Splňuje požadavky EN 1992 čl. 6.2.1(8).
New distribution of bars along the edge of the cross-section

Nové rozmístění výztužných prutů podél okrajů průřezu

 • Nový algoritmus pro rozmístění výztuže podél okrajů průřezů.
 • Rohové pruty se alokují podle šablony předpokládané výztuže.
 • Jasné a jednoznačné umístění prutů, zejména pro průřezy tvaru L a T.
A4 summary of steel code checks

Stručný (A4) výstup ocelových posudků

Tímto novým typem výstupu snadno zdokumentujete váš bezpečný a hospodárný návrh na jedné stránce.

 • Všechny důležité výsledky v jedné tabulce.
 • Výsledky pro všechny MSÚ posudky jsou shrnuty na prostoru nezabírajícím ani jednu A4.
 • Vhodné pro případy, kdy potřebujete doložit svůj návrh bez nutnosti prezentovat podrobnosti.
 • Volitelně stále můžete zahrnout všechny mezikroky a citovat použité články normy.
Clear visualisation of SLS limits

Přehledná vizualizace limitů pro MSP

Nová volba nabízí dobrý náhled na posudek průhybů.

 • Zobrazit lze všechny limitní hodnoty použité v posudcích.
 • Lepší kontrola nad finálním reportem.
64-bit analysis of prestressed structures

64-bitové výpočty konstrukcí z předpjatého betonu

Nové řešení efektivně vám dovoluje provést rychlý výpočet i rozsáhlých a složitých předpjatých konstrukcí.

 • Rychlejší výpočet a posouzení předem i dodatečně předpjatých konstrukcí.
 • 64-bitová verze zvládne práci s většími modely.
64-bit code-checks of post-tensioned members

64-bitové posudky předpjatých prvků

Nové normové posudky předpjatých prvků pro rychlejší, bezpečný a hospodárný návrh.

 • Kombinace dodatečně předpínaných kabelů, podélné a smykové výztuže.
 • Posouzení podle mezního stavu únosnosti:
  • Únosnost N+M
  • Smyk a kroucení V+T
  • Interakce N+M+V+T
 • Posouzení podle mezního stavu použitelnosti:
  • Šířka trhliny
  • Omezení napětí v betonu a ve výztuži
  • Omezení napětí v kabelech
 • Souhrnný posudek na jedno klepnutí
 • Díky přehlednému výpisu všech varování snadno zkontrolujete všechny zásadní aspekty návrhu.
Reinforcement roundtrip with Revit

Obousměrný přenos betonářské výztuže do programu Revit

Rozšířené propojení s Revit nyní pokrývá celý cyklus návrhu výztuže bez nutnosti manuálně doplňovat údaje.

 • Přenos počátečního návrhu výztuže z Revit do SCIA Engineer.
 • Normové posudky a optimalizace výztuže ve SCIA Engineer.
 • Závěrečné úpravy a tvorba výkresů v Revit.

Aktualizované propojení také přenáší z Revit do SCIA Engineer otvory, a to ve formě zatěžovacích panelů, díky čemuž můžete snadno simulovat např. zatížení oken, dveří apod.

Reinforcement roundtrip with Tekla Structures

Obousměrný přenos betonářské výztuže do programu Tekla Structures

Pokud projektujete železobetonové konstrukce, můžete nyní využít nový přenos výztuže mezi SCIA Engineer a Tekla Structures. Není třeba ručně zadávat údaje o výztuži.

 • Přenos počátečního návrhu výztuže nosníků a sloupů z Tekla Structures do SCIA Engineer.
 • Normové posudky a optimalizace výztuže ve SCIA Engineer.
 • Závěrečné úpravy a tvorba výkresů v Tekla Structures.

Aktualizované propojení také podporuje import a export párových ocelových průřezů.

Co říkají zákazníci

Co říkají zákazníci

Pokud mluvíme o velkých stavebních projektech, je SCIA Engineer vynikajícím nástrojem, neboť práce se skořepinami včetně řešení jejich průniků dovoluje přesně analyzovat jak přípoje, tak působiště zatížení a tím získat přesnější a kvalitnější výsledky.

André Mansur, Engineering supervisor

Odebrecht