Jak vytvořit otvor ve skořepině?

Následující kroky popisují, jak vytvořit otvor v zakřiveném prvku (skořepině). V níže uvedeném příkladu používáme dva válce (obrázek 1).

Obrázek 1:.Počáteční konstrukce

Obrázek 1: Počáteční konstrukce.

  1. Propojte konstrukci. Konstrukci lze propojit pomocí funkce Průnik nebo Propojit prvky / uzly.

  Obrázek 2: Propojení konstrukce.

Obrázek 2: Propojení konstrukce.

  1. Po propojení konstrukce je viditelná funkce Ořez. Použijte funkci, vyberte oba válce a potvrďte pomocí Esc.
  2. Modře jsou označeny výřezy, které lze vyjmout. Vyberte části, které chcete vystřihnout a potvrďte pomocí Esc.

  Obrázek 3: Ořez konstrukce.

Obrázek 3: Ořez konstrukce.

  1. Výsledek vypadá takto:

Obrázek 4: Otvor v konstrukci.

Obrázek 4: Otvor v konstrukci.

 

Poznámka

Tímto způsobem můžete nejev vytvářet otvory ve skořepinách, ale také je navzájem ořezávat.
 

Tip

Viditelné obrysy ořezů lze skrýt přes pravé tlačítko myši
Parametry zobrazení pro všechny entity > Konstrukce > Ořezy plošných dílců > Obrysy ořezů

Obrázek 5: Obrysy ořezů.

Obrázek 5: Obrysy ořezů.