Přejít k hlavnímu obsahu

Mostní kombinace

Detail o Mostní kombinace

SCIA Engineer umožňuje snadno vytvářet kombinace zatížení pro posouzení mostů dle přílohy A2 Eurokódu EN1990 / A1.

Pro tuto možnost musí být v Datech o projektu aktivovány funkce Návrh mostu a Kombinace zatížení:

Aby se následně zatěžovací stavy použily k sestavení mostních kombinací, je zapotřebí vybrat v nabídce skupin zatížení správný typ Konstrukce a Typ zatížení mostu:

Samotné kombinace vytvoříme v servisu Kombinace, kde vybereme vhodný typ Konstrukce:

Nastavení všech parametrů vztahujících se k mostním kombinacím (pravidla kombinací, kombinační součinitelé) lze najít v Datech o projektu > Národní příloha > EN 1990, jak je znázorněno na následujících obrázcích: