Přejít k hlavnímu obsahu

Knihovna profilů nenalezena (error -4)

Detail o Knihovna profilů nenalezena (error -4)

 • Kód modulu ESA1802
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

"Chyba "Error-4 profilb not found" znamená, že se souborem, který obsahuje knihovnu profilů, není něco v pořádku.
V následujícím textu je vysvětleno několik kroků, které je třeba provést:

1. Při pokusu o načtení starého projektu po instalaci nové verze se může objevit chyba. V takovém případě:

 • Otevřete SCIA Engineer
 • Vytvořte nový projekt
 • Načtěte průřez
 • Po dokončení této operace můžete zkusit načíst starý projekt. Pokud při pokusu o načtení průřezu dojde k chybě, přejděte k následujícímu kroku.

2. Zkontrolujte cestu a velikost souboru knihovny profilů. 

 • V programu SCIA Engineer přejděte do Hlavního menu → Pohled → Globální nastavení prostředí → záložka Šablony a adresáře → zobrazit adresáře pro "Knihovny profilů":
 • Nyní zkontrolujte v průzkumníku Windows, zda je tato cesta propojena se prof souborem. Pro kontrolu obsahu tohoto souboru je důležitá jeho velikost (vyberte soubor → klikněte pravým tlačítkem myši → Vlastnosti). Velikost by měla být větší než 8 MB.
 • Pokud je velikost menší, měli byste si zkopírovat soubor knihovny profilů od kolegy nebo se obrátit na naši podporu, aby vám tento soubor zaslala. Nahraďte soubor knihovny profilů a restartujte program SCIA Engineer.

3. Pokud jsou předchozí kroky zkontrolovány a chyba se stále objevuje:

 • Vytvořte novou složku v adresáři C:\ a pojmenujte ji SCIA.
 • Zkopírujte soubor knihovny profilů do tohoto umístění.
 • Změňte adresář v programu SCIA Engineer (Hlavního menu → Pohled → Globální nastavení prostředí → záložka Šablony a adresáře → zobrazit adresáře pro "Knihovny profilů").
 • Ujistěte se, že není otevřen žádný projekt, jinak cestu není možné změnit.
 • Dvakrát klikněte na cestu a poté můžete přejít do C:\SCIA\ProfileLibrary.
 • Zavřete a znovu spusťte program.

4. Pokud jsou cesta i obsah složky správné, je třeba zkontrolovat, zda máte dostatečná práva pro čtení a zápis do této složky.