Přejít k hlavnímu obsahu

SCIA Engineer není odebrán/přidán z nabídky Přidat/Odebrat programy

Detail o SCIA Engineer není odebrán/přidán z nabídky Přidat/Odebrat programy

 • Kód modulu ESA0010
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Někdy nelze program SCIA Engineer odinstalovat pomocí „Přidat/Odebrat programy“ ve Windows.

Někdy se zobrazí chybová zpráva nebo SCIA Engineer není přítomen v seznamu Přidat/Odebrat programy. Tímto způsobem pak není možné software odinstalovat.

K tomuto problému může dojít u každého programu založeného na systému Windows.

Chcete-li SCIA Engineer snadno odinstalovat, použijte následující postup:

 • Jděte na Start > Spustit a v zobrazeném dialogovém okně zadejte následující příkaz: msiexec /x {XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}

Kde XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX je produktový kód programu (takže závisí na nainstalované verzi softwaru).

Chcete-li najít produktový kód (jako parametr ProductCode) v registru, použijte následující postup:

 • Otevřete dialogové okno Spustit přes Start > Spustit
 • Napište regedit a stiskněte 'OK' (všimněte si, že pro tento krok je nutné mít administrátorská práva!)
 • Zobrazí se Editor registru. Přejděte na následující klíč:
  • SCIA 32 bit verze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SCIA\Installer\SciaEngineer\**.*
  • SCIA 64 bit verze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SCIA\Installer\SciaEngineer\**.*_x64

Kde **.* představuje číslo verze (například 21.1 pro SCIA Engineer 21.1).