Overslaan en naar de inhoud gaan

SCIA Engineer wordt niet verwijderd uit of is niet toegevoegd in Add/Remove Programs van Windows

Details van SCIA Engineer wordt niet verwijderd uit of is niet toegevoegd in Add/Remove Programs van Windows

 • Modulecode ESA0010
 • Software
  • SCIA Engineer
 • FAQ topic

Het kan gebeuren dat SCIA Engineer niet gedeïnstalleerd kan worden via “Add/Remove programs” van Windows. Wanneer dit dan geprobeerd wordt, geeft Windows een foutmelding of soms is zelfs SCIA Engineer niet toegevoegd aan “Add/Remove Programs”. 

Dit probleem kan zich voordoen bij ieder programma gebaseerd op Windows.

SCIA Engineer kan dan gemakkelijk gedeïnstalleerd worden met de volgende procedure:

 • Ga naar ‘Start’ > ‘Run’

Type vervolgens het volgende commando in het dialoogvenster dat dan verschijnt: msiexec /x {XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}
Waarbij XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX de productcode is van het programma. Deze is afhankelijk van de geïnstalleerde versie van de software.

Dit voert hetzelfde commando uit als deïsntalleren via Add/Remove Programs in Windows.

Om de productcode terug t evinden in het Register, gebruik de volgende procedure:

 • Ga naar 'start' > 'Run'
 • Type 'regedit' en druk 'OK' (voor deze stap heb je Admin rechten nodig)
 • De registry editor wordt geopend
 • Ga naar de volgende keys
  • SCIA 32 bit version: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SCIA\Installer\SciaEngineer\**.*
  • SCIA 64 bit version: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SCIA\Installer\SciaEngineer\**.*_x64

Waarbij **.* staat voor het versienummer (bijvoorbeeld 21.1 voor SCIA engineer 21.1)