Přejít k hlavnímu obsahu

Lokální souřadný systém uzlu

Detail o Lokální souřadný systém uzlu

 • Kód modulu ESA1114
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Uzel je nejjednodušší entitou používanou ve SCIA Engineer. Uzel je základním prvkem a definuje další typy entit. Například 1D dílec je primárně určen svými dvěma koncovými body, které nejsou nic jiného, než dva uzly.

Každý uzel má určité vlastnosti jako např.:

 • polohu v modelovacím prostoru (tj. souřadnice)
 • souřadný systém (používá se pro zadání směru u vlastností závislých na směru, kterými jsou například stupně volnosti).

Ve výchozím nastavení sleduje lokální souřadný systém (LSS) uzlu směry globálního souřadného systému (GSS).

Je však možné zadat i jinou orientaci LSS uzlu a tak definovat, že přídavné entity sledují souřadný systém zadaný uživatelem.

Definice LSS uzlu

 1. Vytvořte nový uživatelský souřadnicový systém (USS). Definujte souřadný systém tak, aby jeho osy byly orientovány ve směru, jaký potřebujete pro LSS uzlu. K tomu je užitečný příkaz "z lokálního dílce", který se nachází ve stavovém řádku pod souřadnými systémy.
 2. Uložte aktuální uživatelský souřadný systém funkcí "Uložit aktuální USS". Tato funkce se nachází ve stavovém řádku (Souřadné systémy). 
 1. Vyberte uzel (uzly), kde chcete lokální souřadný systém přiřadit (pomocí parametrů zobrazení můžete nastavit viditelnost lokálních os uzlů).

 2. V okně vlastností zaškrtněte možnost LSS (tato vlastnost je dostupná pouze v případě, že je panel vlastností zapnut v Rozšířeném režimu - v pravém horním rohu panelu svítí červená šipka směřující nahoru). Dialog pak nabízí seznam zadaných uživatelských souřadných systémů. Zvolte uživatelský souřadný systém příslušný pro vybraný uzel (vybrané uzly). Tedy takový uživatelský souřadný systém, jehož osy jsou orientovány ve směru zamýšleného lokálního souřadného systému uzlu.

 

 

Zobrazení sil v přípoji pro LSS uzlu

Obecně platí, že pro návrh a posouzení přípojů musí být použit modul "Přípoje". Někdy však může být užitečné provést samostatný návrh a rychlé posouzení dílčího styčníku manuálně. SCIA Engineer nabízí jednoduché  a rychlé řešení pro stanovení vnitřních sil působících ve vybraném uzlu. Funkci Síly v přípojích - zadání můžete najít v pracovišti Výsledky v Panelu procesu:

Po zadávání přípoje je nutno v jeho vlastnostech zvolit možnost systém LSS.

 

Zadání podpory v LSS uzlu

Uzlová podpora i bodová podpora na 1D dílci může být orientována v globálním nebo lokálním souřadném systému. Orientaci lze zvolit ve vlastnostech podpory.