Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokaal coördinatensysteem van een knoop

Details van Lokaal coördinatensysteem van een knoop

 • Modulecode ESA1114
 • Software
  • SCIA Engineer
 • FAQ topic

Een knoop is de meest eenvoudige entiteit die wordt gebruikt in SCIA Engineer. Een knoop is het basiselement en bepaalt andere entiteiten. Zo wordt een 1D staaf hoofdzakelijk gedefinieerd door zijn twee eindpunten die niets anders zijn dan twee knopen.

Elke knoop heeft een aantal eigenschappen, waaronder:

 • positie in de ruimte (d.w.z. coördinaten)
 • nodaal coördinatensysteem (gebruikt om de richting van richting gerelateerde eigenschappen te definiëren zoals vrijheidsgraden)

Standaard volgt het lokaal coördinatensysteem (LCS) van een knoop het globale coördinatensysteem (GCS).

 

Het is mogelijk om de LCS van een knoop te bepalen zodat additionele gegevens dit coördinatensysteem gedefinieerd door de gebruiker kunnen volgen.

LCS van een knoop bepalen

 1. Gebruik de UCS Manager om een nieuw gebruiker coördinatensysteem te creëren. Definieer het coördinatensysteem zodanig dat de assen georiënteerd staan in de richting die nodig is voor de oriëntatie van het LCS van de knopen. Een nuttig commando om het assenstelsel te verplaatsen is 'vanaf lokaal element'
 1. Nadat je het assenstelsel geplaatst hebt zoals je wenst, sla je het huidige UCS op via Status balk > assenstelsel > Huidige UCS opslaan.

 1. Selecteer de knoop (of knopen) waar het lokale assenstelsel moet worden toegepast (de lokale assen van een knoop kunnen zichtbaar worden gemaakt in de Beeldparameters).

 1. In het scherm van de eigenschappen kan u de optie LCS aanvinken. De dialoog biedt dan een lijst van gedefinieerde gebruiker coördinatensystemen. Selecteer de UCS die geschikt is voor de geselecteerde knopen. Dit betekent de UCS waarvan de assen georiënteerd zijn in de richting van het beoogde lokale coördinatensysteem van de knoop of knopen.

Toon verbindingskrachten voor de LCS van een knoop

Gewoonlijk zal de gebruiker de module Verbindingen toepassen voor het ontwerp en controle van verbindingen in de constructie. Echter, kan het soms nuttig zijn om een handmatig ontwerp en snelle controle van een verbinding handmatig uit te voeren. SCIA Engineer biedt een eenvoudige en snelle bepaling van de interne krachten in geselecteerde knopen. Je kan de functie verbindingskrachten - invoer terugvinden in het werkstation resultaten via de process toolbar.

 

Bij het kiezen van de Verbindingsinvoer, is het noodzakelijk om LCS te kiezen in de eigenschappen.

Definieer een ondersteuning voor de LCS van een knoop

Zowel een knoopondersteuning als een puntondersteuning op een 1D staaf kan worden georiënteerd in het globale coördinatensysteem of het lokale coördinatensysteem van de knoop. In de eigenschappen van de ondersteuning kan u deze optie kiezen.