Přejít k hlavnímu obsahu

Zadání pružné liniové podpory

Detail o Zadání pružné liniové podpory

  • Kód modulu ESA1138
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Liniovou podporu lze zadat pomocí příkazu 'liniová podpora na 1D'.

Když např. změníte Z na 'pružný' zjistíte, že tuhost je uváděna v [MN/m²].

Pokud bychom zadali hodnotu 1 MN/m², znamenalo by to, že při rovnoměrném zatížení prvku obdržíme reakční sílu 1 MN/m na každý m, o který se nosník posune ve směru Z.

To znamená, že pružná liniová podpora na 1D prvku nebere automaticky v úvahu šířku prvku a budete muset tuto tuhost vynásobit šířkou prvku ručně.

Pokud chcete zohlednit i šířku, můžete zvolit typ Základový pás. V takovém příadě definujete „tloušťku“ jako šířku a podloží s tuhostí v MN/m³.