Overslaan en naar de inhoud gaan

Definieer een flexibele lijnondersteuning

Details van Definieer een flexibele lijnondersteuning

  • Modulecode ESA1138
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

A line support is added with the 'line support on 1D' command.

Een lijnondersteuning kan toegevoegd worden met het kommando 'lijnondersteuning op 1D'.

Wanneer we de Z-richting instellen als 'verend' merk je dat de stijfheid opgevraagd wordt in  [MN/m²].

Als we bijvoorbeeld een waarde van 1 MN/m² ingeven, dan wil dat zeggen dat bij een uniforme belasting op het element we een reactiekracht opwekken van 1MN/m voor elke meter dat de balk in de Z-richting verplaatst.

Dit betekend dus dat een verende lijnondersteuning op een 1D element geen rekening houdt met de breedte van de balk en we mogelijks nog handmatig de stijfheid nog met de breedte moeten vermenigvuldigen.

Als je ook de breedte in rekening wilt brengen, dan kan je kiezen voor het type 'fundatiestrook'. Hierin zal je een breedte en een bedding moeten ingeven. Deze bedding is dan uitgedrukt in MN/m³