Přejít k hlavnímu obsahu

Klávesové zkratky

Detail o Klávesové zkratky

Jedna z klíčových oblastí pro vyšší efektivitu práce, na kterou jsme se zaměřili ve SCIA Engineer, je zdokonalená použitelnost. Využíváním zkratek můžete ušetřit mnoho kliknutí, a tím i zkrátit čas a usnadnit práci s programem. V programu SCIA Engineer je možné používat jak výchozí zkratky, tak i vlastní zkratky vytvořené vámi nebo vašimi kolegy. 

Výchozí zkratky

Výchozí zkratky pokrývají nejčastěji používané příkazy a akce, obsažené kupříkladu v hlavní nabídce. V tabulce níže najdete seznam výchozích zkratek. Upozorňujeme, že některé zkratky jsou k dispozici až od verze 22.0.

Akce Zkratka
Zavřít SCIA Engineer Alt+F4
Zavřít projekt Ctrl+F4
Otevřít knihovnu materiálů Ctrl+M
Výběr vše Ctrl+A
Vložit 1D prvek Ctrl+B
Vložit sloup Ctrl+Shift+B
Kopírovat Ctrl+C
Skrýt vybrané prvky Ctrl+D
Skrýt nevybrané prvky Ctrl+E
Otevřít knihovnu průřezů Ctrl+J
Otevřít dialog kombinací zatížení Ctrl+K
Otevřít dialog zatěžovacích stavů Ctrl+L
Otevřít nový projekt Ctrl+N
Otevřít již vytvořený projekt Ctrl+O
Tisknout obrázek Ctrl+P
Přepnout viditelnost Ctrl+Q
Rotace Ctrl+R
Uložit projekt Ctrl+S
Uložit jako Ctrl+Shift+S
Vložit 2D prvek Ctrl+T
Vložit stěnu Ctrl+Shift+H
Viditelnost podle vrstev Ctrl+W
Posun Ctrl+X
Znovu Ctrl+Y
Zpět Ctrl+Z
Smazat vybrané prvky Del
Opakovat poslední příkaz Enter
Ukončit příkaz Esc
Psaní do příkazové řádky SCIA Spotlight Space
Otevřít info o souřadnicích Ctrl+Shift+D
Kopírovat vlastnosti na jiné prvky Ctrl+Shift+F
Otevřít správce čárových rastrů Ctrl+Shift+G
Obnovení výsledků F5
Vypočítat Ctrl+F5
Otevřít dialog výpočtu Ctrl+Shift+F5
Trasování zapnuto/vypnuto F7
Ortho zapnuto/vypnuto F8
Posun USS F9
Posun USS do počátku prvku F10
Přepnout pracovní rovinu F11
Nastavení USS do polohy GSS  Ctrl+F11
Pohled kolmo k aktuálnímu USS F12
Otevřít 3D grafický analyzér Ctrl + F12
Izometrické/perspektivní zobrazení Ctrl+Shift+F12
Přiblížit Ctrl + +
Oddálit Ctrl + -

Úprava zkratek

V programu SCIA Engineer je možné klávesové zkratky upravovat. Změnu zkratek v programu SCIA Engineer lze snadno provést v hlavním menu nebo pomocí příkazové řádky SCIA Spotlight.

  • Ke každému příkazu v hlavním menu je možné přiřadit zkratku, a to kliknutím na pravou stranu příkazu a zadáním zkratky.
  • Každému příkazu, který není dostupný v hlavním menu, například příkazy v zadávacím panelu, můžete přiřadit zkratku pomocí příkazové řádky SCIA Spotlight.

Použité zkratky jsou uloženy v souboru User.config, který najdete zde:
C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\SCIA\SCIAEngineer 22.0

Po provedení změn v programu SCIA Engineer a jeho zavření bude tento konfigurační soubor automaticky aktualizován. Tento soubor je možné sdílet v rámci společnosti a poskytnout upravené klasové zkratky i další nastavení uživatelského prostředí dalším kolegům.