Přejít k hlavnímu obsahu

SCIA Engineer: Tabulkové výsledky

Detail o SCIA Engineer: Tabulkové výsledky

  • Kód modulu ESA1417
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Tabulkové výsledky jsou novou funkcí, která nabízí uživateli možnost prohlížet výsledky v tabulkové formě, včetně výsledků výpočtu v uzlech, na 1D a 2D dílcích a včetně posudků.
Podobně jako Tabulkové zadávání i Tabulkové výsledky se otvírají přes nabídku Nástrojové lišty.

 

Typ výsledku, který se v tabulkových výsledcích zobrazuje se vybere v servisu Výsledky, v servisu Ocel nebo Beton. Jakmile je proveden výpočet a jsou k dispozici výsledky, lze tabulkové výsledky aktualizovat kdykoli je v Okně vlastností změněn vybraný typ zatížení nebo vlastní zatížení.

 

 

Nástroje

Třídění

Tabulkové výsledky lze třídit klepnutím na hlavičku sloupce. V závislosti na obsahu buňky se sloupce třídí abecedně nebo číselně, vzestupně nebo sestupně.

 

Propojení se schránkou Windows

Hodnoty lze kopírovat do schránky pomocí standardní klávesové zkratky Ctrl+C. Všechny buňky lze vybrat klepnutím na horní levou (prázdnou rohovou) buňku.

 

Výběr sloupce

Nabídku výběru sloupce lze použít k zobrazení skrytých sloupců. Otevře se klávesovou zkratkou nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na hlavičku sloupce.

 

Nový sloupec se přidá přetažením mezi dvě hlavičky sloupce.

 

Viditelné sloupce se skryjí pomocí kontextové nabídky příslušného sloupce. Přetažení hlavičky sloupce kamkoliv do tabulky jej rovněž skryje.

 
  

Filtry

Pro každý viditelný sloupec jsou k dispozici filtry. Když uživatel zadá  text do políčka filtru sloupce, všechny řádky, které daný text neobsahují se skryjí. Lze současně použít filtry pro více sloupců a tím způsobem používat složitější filtrovací kritéria.

 

Poznámky:

  • Tabulkové výsledky jsou součástí Nástrojů produktivity (esa.06) a jsou dostupné od verze SCIA Engineer 14.
  • Pokud zvolený typ výsledku není zatím tabulkovým výstupem podporován, je zobrazeno varování.