Přejít k hlavnímu obsahu

Tabulka výsledků

Detail o Tabulka výsledků

 • Kód modulu ESA1417
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Tabulka výsledků umožňuje zobrazit výsledky v tabulkové podobě včetně výsledků MKP pro uzly, 1D a 2D prvky, posudky atd.

Tabulka výsledků je k dispozici v novém rozhraní SCIA Engineer od verze 21.1. Pro její použití je vyžadován základní modul sen.00.

Tabulku výsledků najdete podobně jako Tabulku zadání v Hlavním menu pod ikonou Nástroje.

Typ výsledku, který se zobrazí v tabulce výsledků, se vybírá v Hlavním menu → Výsledky nebo v Panelu procesu prostřednictvím pracovišť Výsledky, Ocel, Beton,.. Jakmile je výpočet proveden a výsledky jsou k dispozici, tabulku výsledků lze obnovit kdykoli je v Panelu vlastností změněn vybraný typ zatížení nebo vlastní zatížení.

V Tabulce výsledků jsou dostupné tyto nástroje:

 • Třídění: tabulkové výsledky lze třídit klepnutím na hlavičku sloupce. V závislosti na obsahu buňky se sloupce třídí abecedně nebo číselně, vzestupně nebo sestupně.

 

 • Propojení se schránkou Windows: hodnoty lze kopírovat do schránky pomocí standardní klávesové zkratky Ctrl+C. Všechny buňky lze vybrat klepnutím na horní levou (prázdnou rohovou) buňku.
 • Výběr sloupce: nabídku výběru sloupce lze použít k zobrazení skrytých sloupců. Výběr sloupců je možný přes ikonu "Výběr sloupce". Z menu lze vybrat nebo zrušit výběr požadovaných sloupců.

 • Pořadí sloupců můžete změnit přetažením hlavičky sloupce na požadované místo.
 • Kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavičku sloupce získáte několik možností, jako je Přidat všechny sloupce, Skrýt sloupec, Nastavit výchozí, ...
 • Chcete-li odstranit záložky výsledků, můžete záložku přetáhnout levým tlačítkem myši do koše.
 • Filtry: pro každý viditelný sloupec jsou k dispozici filtry. Když uživatel zadá  text do políčka filtru sloupce, všechny řádky, které daný text neobsahují se skryjí. Lze současně použít filtry pro více sloupců a tím způsobem používat složitější filtrovací kritéria.

Poznámky:

 • Pokud zvolený typ výsledku není zatím tabulkovým výstupem podporován, je zobrazeno varování.