Skočiť na hlavný obsah

SCIA Engineer: Tabuľkové výsledky

Detail o SCIA Engineer: Tabuľkové výsledky

  • Kód modulu ESA1417
  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Často kladené otázky

Tabuľkové výsledky sú novou funkciou, ktorá ponúka užívateľovi možnosť prezerať výsledky v tabuľkovej forme, vrátane výsledkov výpočtu v uzloch, na 1D a 2D prvkoch, vrátane posudkov.

Podobne ako Tabuľkové zadávanie aj Tabuľkové výsledky sa otvárajú cez ponuku Nástrojové lišty.

 

 

Typ výsledku, ktorý sa v Tabuľkových výsledkoch zobrazuje sa vyberie v servise Výsledky, v servise Oceľ alebo Betón. Akonáhle je výpočet ukončený a sú k dispozícii výsledky, je možné Tabuľkové výsledky aktualizovať  cez Okno vlastností.

 

 

Nástroje

Triedenie

Tabuľkové výsledky je možno triediť kliknutím na hlavičku stĺpca. V závislosti na obsahu bunky sa stĺpce triedia abecedne alebo číselne, vzostupne alebo zostupne.

 

Prepojenie so schránkou Windows

Hodnoty je možno kopírovať do schránky pomocou štandardnej klávesovej skratky Ctrl + C. Všetky bunky možno vybrať kliknutím na hornú ľavú (prázdnu rohovú) bunku.

 

Výber stĺpca

Ponuku výberu stĺpca možno použiť na zobrazenie skrytých stĺpcov. Otvorí sa klávesovou skratkou alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca.

 

Nový stĺpec sa pridá pretiahnutím medzi dve hlavičky stĺpca.

 

Viditeľné stĺpce sa skryjú pomocou kontextovej ponuky príslušného stĺpca. Pretiahnutie hlavičky stĺpca kamkoľvek do tabuľky ho tiež skryje.

 
  

Filtre

Pre každý viditeľný stĺpec sú k dispozícii filtre. Keď používateľ zadá text do políčka filtra stĺpca, všetky riadky, ktoré daný text neobsahujú sa skryjú. Možno súčasne použiť filtre pre viac stĺpcov a týmto spôsobom používať zložitejšie filtrovacie kritériá.

 

Poznámky:

  • Tabuľkové výsledky sú súčasťou modulu Nástroje produktivity (esa.06) a sú dostupné od verzie SCIA Engineer 14.
  • Ak zvolený typ výsledku nie je zatiaľ tabuľkovým výstupom podporovaný, je zobrazené varovanie.