Přejít k hlavnímu obsahu

Použití akce 'Nová kombinace z kombinačního klíče'

Detail o Použití akce 'Nová kombinace z kombinačního klíče'

V nabídce výsledků (Hlavní menu > Výsledky) můžete zobrazit vnitřní síly, napětí, ...

V případě, že máte mnoho (obálkových) kombinací, mohlo by být užitečné omezit počet nelineárních nebo stabilitních kombinací při počátečním posouzení.

Například když chcete vypočítat stabilitní analýzu, může být zajímavé začít s kombinacemi, které vedly k největším tlakovým silám nebo normálovým napětím.

Nejprve můžete v nabídce Výsledky zobrazit vnitřní síly pro MSÚ kombinaci:

Poté můžete kliknout na záhlaví sloupce normálových sil a seřadit je od největší záporné hodnoty (největší tlakové síly) po největší kladnou hodnotu. Ve sloupci 'Stav' se můžete podívat, které kombinační klíče vedou k největším tlakovým silám:

Poté můžete použít tlačítko akce 'Nová kombinace z kombinačního klíče'. Zaškrtnete kombinaci, kterou chcete převést, a vyberete typ kombinace (lineární, nelineární nebo stabilitní), kterou chcete vytvořit:

Nyní jsou vytvořeny nové kombinace.