SCIA Engineer: Lokální souřadný systém uzlu

Uzel je nejjednodušší entitou používanou ve SCIA Engineeru. Uzel je základním prvkem a definuje další typy entit. Například, 1D dílec je primárně určen svými dvěma koncovými body, které nejsou nic jiného, než dva uzly.

Každý uzel má určité vlastnosti jako např.:

 • polohu v modelovacím prostoru (tj. souřadnice)
 • souřadný systém (používá se pro zadání směru u vlastností závislých na směru, kterými jsou například stupně volnosti).

Ve výchozím nastavení sleduje lokální souřadný systém (LSS) uzlu směry globálního souřadného systému (GSS).

SCIA Engineer Node

Je však možné zadat i jinou orientaci LSS uzlu a tak definovat, že přídavné entity sledují souřadný systém zadaný uživatelem.

 

Definice LSS uzlu

 1. K vytvoření nového uživatelského souřadného systému použijte správce uživatelských souřadných systémů. Zadejte souřadný systém tak, aby jeho osy byly orientovány ve směru, jaký potřebujete pro LSS uzlu.
  SCIA Engineer Node
 1. Uložte aktuální uživatelský souřadný systém funkcí Nástroje > USS > Uložit aktuální USS.
  SCIA Engineer Node SCIA Engineer Node
 1. Vyberte uzel (uzly), kde chcete lokální souřadný systém přiřadit (pomocí parametrů zobrazení můžete nastavit viditelnost lokálních os uzlů).
  SCIA Engineer Node
 1. V okně vlastností zaškrtněte možnost LSS. Dialog pak nabízí seznam zadaných uživatelských souřadných systémů. Zvolte uživatelský souřadný systém příslušný pro vybraný uzel (vybrané uzly). Tedy takový uživatelský souřadný systém, jehož osy jsou orientovány ve směru zamýšleného lokálního souřadného systému uzlu.
  SCIA Engineer Node

 

Příklad: Zobrazení sil v přípoji pro LSS uzlu

Obecně uživatel použije pro návrh a posouzení přípojů modul Přípoje. Někdy může být však užitečné provést samostatný návrh a rychlé posouzení dílčího styčníku. SCIA Engineer nabízí jednoduché stanovení vnitřních sil působících ve vybraném uzlu.
SCIA Engineer Node

Při zadávání vstupních hodnot je nutno ve vlastnostech zvolit možnost LSS.
SCIA Engineer Node

 

Příklad: Zadání podpory v LSS uzlu

Uzlová podpora i bodová podpora na 1D dílci může být orientována v globálním nebo lokálním souřadném systému. Volba se provede v tabulce vlastností podpory.
SCIA Engineer Node