Jaké jsou typy deformačních zatížení ve SCIA Engineer?

Typy zatížení  dostupné v projektu závisí na typu projektu (2D, 3D apod.) a na nastavené funkcionalitě. Počet možných typů zatížení je veliký. V tomto článku probereme předepsané deformace určitého místa na konstrukci.

Posun podpory

Uzel konstrukce může být zatížen předepsaným přemístěním. V takovém případě uživatel definuje směr a velikost známého přemístění.
Parametry jsou tyto:

 • Jméno
  Jméno použité pro identifikaci entity.
 • Směr
  Určuje směr, ve kterém podpora „sedne“.
 • Reference
  Absolutně: Hodnota (viz dále) se zadá absolutní hodnotou vztaženou k počátku globálního souřadného systému.
  Relativně: Hodnota (viz dále) se zadá relativní hodnotou vztaženou k poloze podpory
  .
 • Hodnota U
  Definuje hodnotu, o kterou se podpora posune.
 • Systém
  Směr je vždy definován v lokálním souřadném systému podpory (informativní).

Posun podpory  
Posun podpory lze zadávat POUZE u pevných podpor. Není možno jej použít u pružných a nelineárních  podpor.

Příklad

Příklad demonstruje rozdíl mezi absolutní a relativní referencí.

Předpokládejme jednoduchý rám o třech polích s podporami podle obrázku.

Posun podpory (příklad)  

Máme  dva shodné rámy, na levém je zadán absolutní posun podpory, na pravém relativní posun. Globální souřadnice Z spodní podpory je rovna nule, tj. podpory jsou umístěny v globální rovině XY.
Posun je předepsán podpoře uprostřed rozpětí středního pole.

Na levém rámu je posun zadán následovně:

Deformace podpory na levém rámu

Na pravém pak takto:

Deformace podpory na pravém rámu

Rozdíl mezi absolutní a relativní referencí je zřejmý z posledního obrázku (výška rámu je 4 metry).

Deformace konstrukce

Posun bodu na prutu

Bod na konstrukci může být zatížen předepsaným přemístěním. Přemístění znamená, že 1D dílec je v zadaném bodě „roztržen“ a jedna část dílce je zvednuta nahoru a druhá je stlačena dolů. Vnesené zatížení je zřejmé z přiloženého obrázku. Zadaná velikost je rovna vzdálenosti „odtržených“ konců dílce.

Posun bodu na prutu Posun bodu na prutu

Pootočení v podpoře

Uzel konstrukce může být zatížen předepsaným pootočením. V takovém případě uživatel definuje směr a velikost známého pootočení.

Pootočení v podpoře

Pootočení podpory nelze definovat u pružných a nelineárních podpor.

Natočení bodu na prutu

Bod na konstrukci může být zatížen předepsaným pootočením. Pootočení znamená, že dílec je v daném bodě „zlomen“ a obě části jsou ohnuty. Vnesené zatížení je zřejmé z přiloženého obrázku. Zadaná velikost je rovna úhlu tečen vedených v koncovém bodě na jednotlivých částech „zlomeného“ dílce.

Natočení bodu na prutu Natočení bodu na prutu