SCIA Engineer: Tabulkové výsledky

Tabulkové výsledky jsou novou funkcí, která nabízí uživateli možnost prohlížet výsledky v tabulkové formě, včetně výsledků výpočtu v uzlech, na 1D a 2D dílcích a včetně posudků.
Podobně jako Tabulkové zadávání i Tabulkové výsledky se otvírají přes nabídku Nástrojové lišty.

Scia Engineer: Table Results 1   Scia Engineer: Table Results 2 

Typ výsledku, který se v tabulkových výsledcích zobrazuje se vybere v servisu Výsledky, v servisu Ocel nebo Beton. Jakmile je proveden výpočet a jsou k dispozici výsledky, lze tabulkové výsledky aktualizovat kdykoli je v Okně vlastností změněn vybraný typ zatížení nebo vlastní zatížení.

Scia Engineer: Table Results 3  Scia Engineer: Table Results 4 

 

Nástroje

Třídění

Tabulkové výsledky lze třídit klepnutím na hlavičku sloupce. V závislosti na obsahu buňky se sloupce třídí abecedně nebo číselně, vzestupně nebo sestupně.

Scia Engineer: Table Results 5

 

Propojení se schránkou Windows

Hodnoty lze kopírovat do schránky pomocí standardní klávesové zkratky Ctrl+C. Všechny buňky lze vybrat klepnutím na horní levou (prázdnou rohovou) buňku.

Scia Engineer: Table Results 6

 

Výběr sloupce

Nabídku výběru sloupce lze použít k zobrazení skrytých sloupců. Otevře se klávesovou zkratkou nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na hlavičku sloupce.

Scia Engineer: Table Results 7 

Nový sloupec se přidá přetažením mezi dvě hlavičky sloupce.

Scia Engineer: Table Results 8 

Viditelné sloupce se skryjí pomocí kontextové nabídky příslušného sloupce. Přetažení hlavičky sloupce kamkoliv do tabulky jej rovněž skryje.

Scia Engineer: Table Results 9 Scia Engineer: Table Results 10 
  

Filtry

Pro každý viditelný sloupec jsou k dispozici filtry. Když uživatel zadá  text do políčka filtru sloupce, všechny řádky, které daný text neobsahují se skryjí. Lze současně použít filtry pro více sloupců a tím způsobem používat složitější filtrovací kritéria.

Scia Engineer: Table Results 11

 

Poznámky:

  • Tabulkové výsledky jsou součástí Nástrojů produktivity (esa.06) a jsou dostupné od verze SCIA Engineer 14.
  • Pokud zvolený typ výsledku není zatím tabulkovým výstupem podporován, je zobrazeno varování.