Jaký je rozdíl mezi kombinacemi EN-MSÚ soubor B a soubor C?

Uživatel si může vybrat mezi normovými kombinacemi EN-MSÚ soubor B a soubor C (obrázek 1).

EN-MSÚ soubor B a soubor C

Obrázek 1: Normové kombinace EN-MSÚ soubor B a soubor C.

 

 • Soubor B by měl být použit pro navrhování konstrukčních prvků, u kterých NENÍ geotechnické působení.

  V závislosti na zvoleném přístupu může být soubor B použit také pro návrh konstrukčních prvků s vlivem geotechnického působení a odporu země.
  Ve verzích před SCIA Engineer 2010.0 je implementován pouze soubor B.
   
 • Soubor C musí být použit pouze pro návrh konstrukčních prvků (patky, piloty, suterénní stěny atd.) s vlivem geotechnického působení a odporu země v závislosti na zvoleném přístupu.

  Od SCIA Engineer 2010.0 byl přidán soubor C do typů kombinací kvůli novému modulu Posudek stability základových patek dle EC.


Podrobnější informace jsou uvedeny v „EN 1990 - Základ konstrukčního návrhu“.

EN 1990 - §6.4.1:

Musí se ověřit následující mezní stavy únosnosti:

 • EQU: Ztráta statické rovnováhy konstrukce nebo její části, uvažované jako tuhé těleso tam, kde:
  – je významné i menší kolísání hodnoty nebo prostorového uspořádání zatížení stejného původu
  – pevnosti konstrukčních materiálů nebo základové půdy nejsou obvykle rozhodující
 • STR: Vnitřní porucha nebo nadměrná deformace konstrukce nebo nosných prvků včetně základových patek, pilot, podzemních stěn atd., kde rozhoduje pevnost konstrukčních materiálů
 • GEO: Porucha nebo nadměrná deformace základové půdy, kde pevnosti zeminy nebo skalního podloží jsou významné pro únosnost
 • FAT: Únavová porucha konstrukce nebo nosných prvků.


Návrhové hodnoty zatížení musí být v souladu s EN 1990 - příloha A.

EN 1990 - §A1.3.1:

 • Návrh nosných prvků (STR), který nezahrnuje geotechnická zatížení, se má ověřit pomocí návrhových hodnot zatížení uvedených v tabulce A1.2(B) - Návrhové hodnoty zatížení (STR/GEO) (soubor B)
 • Návrh nosných prvků (základových patek, pilot, podzemních stěn, atd.) (STR), který zahrnuje geotechnická zatížení a odolnost základové půdy (GEO), se má ověřit jedním ze tří postupů, které jsou doplněny pro geotechnická zatížení a odolnosti v EN 1997. Použití postupů 1, 2 nebo 3 je zvoleno v národní příloze a určuje, zda pro návrh bude použit soubor B nebo soubor C.