Přejít k hlavnímu obsahu

Port House

Antverpy, Belgie

Detail o Port House – Antverpy, Belgie

  • Klient
    Mouton
  • Země Belgie
  • Software
    • SCIA Engineer

Port House v Antverpách představuje geniální architektonický design kombinující originální, nekonvenční a nápadnou konstrukci se starou požární zbrojnicí, která je chráněnou replikou původního hanzovního domu. Denně zde pracuje 500 zaměstnanců. Port House je jedním z posledních děl Zahy Hadid, architektky irácko-britského původu, která za svou práci získala již mnoho ocenění. Jako první a jediná žena také získala královskou zlatou medaili udělovanou Královským institutem britských architektů. Projekt byl dokončen po její smrti v březnu 2016.

Nová část komplexu zahrnuje dvě propojené hlavní části.

Podlouhlá část je přibližně 100 metrů dlouhá, až 25 metrů široká a na výšku má čtyři podlaží. Zahrnuje ocelové vazníky o výšce tří poschodí: prostřední a dva zkosené vazníky pro fasádu.

Nosná konstrukce této ocelové části se skládá ze dvou prvků: betonové skulpturální konstrukce ve formě lichoběžníkového prstence, který ve svislém směru obklopuje jižní křídlo existující budovy, a ocelové konstrukce se čtyřmi podnožemi, která je ohnutá do tvaru otevřené kancelářské svorky.

Nejnápadnější částí betonového prstence je zkosená betonová přední podnož před budovou. Most propojuje přední podnož s betonovým jádrem v atriu a po obou stranách prochází podél zděné věže existující budovy.

Analýza globálního modelu v programu SCIA Engineer

Program SCIA Engineer byl použit k analýze globálního modelu celé nové budovy, včetně ocelové konstrukce i skulpturálních betonových prvků. Byly také provedeny posudky ocelových částí a bylo navrženo vyztužení. U ocelových sloupů v atriu (s obecným čtyřúhelníkovým průřezem) byl proveden nelineární výpočet zohledňující počáteční imperfekce. Vypočítány byly také vlastní frekvence nové budovy a byla provedena seismická analýza.

 

“Tento geniální architektonický projekt nacházející se v Antverpském přístavu je jedinečnou konstrukcí. Přenesení této skvělé myšlenky do konstrukčního řešení, které odpovídá stavitelským potřebám, je skutečnou výzvou pro konstruktéry. Program SCIA Engineer byl při návrhu této budovy za náročných okolností velmi nápomocen a umožnil zkombinování obnovené požární zbrojnice a nové působivé konstrukce tyčící se nad ní.”

Výrok poroty

 

Tento projekt zvítězil v soutěži SCIA User Contest 2017 – Kategorie 1: Budovy.

Informace o klientovi

Mouton navrhuje budovy se silným důrazem na architektonické projekty. Jejich filozofií je, že konstrukce, stejně jako architektura, vyžaduje design. Konstrukce je často neoddělitelná od architektury a hraje důležitou roli ve vnímání designu. Cílem společnosti Mouton je vyvinout silný konstrukční koncept a pomoct při utváření architektonického designu. Realizace probíhá ideálně v týmu společně s architektem a dalšími partnery z oblasti konstrukce a již od počáteční fáze návrhu.

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů