Skočiť na hlavný obsah
Port house

Port House

Antverpy, Belgicko 

Detail o Port House - Antverpy, Belgicko

  • Klient
    Mouton
  • Krajina Belgicko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Port House v Antverpách predstavuje geniálny architektonický dizajn kombinujúci originálnu, nekonvenčnú a nápadnú konštrukciu so starou požiarnou zbrojnicou, ktorá je chránenou replikou pôvodného hanzového domu. Denne tu pracuje 500 zamestnancov. Port House je jedným z posledných diel Zahy Hadid, architektky iracko-britského pôvodu, ktorá za svoju prácu získala už mnoho ocenení. Ako prvá a jediná žena tiež získala kráľovskú zlatú medailu udeľovanú Kráľovským inštitútom britských architektov. Projekt bol dokončený po jej smrti v marci 2016.

Nová časť komplexu zahŕňa dve prepojené hlavné časti. Podlhovastá časť je približne 100 metrov dlhá, až 25 metrov široká a na výšku má štyri podlažia. Zahŕňa oceľové väzníky s výškou troch podlaží: prostredný a dva skosené väzníky pre fasádu.

Nosná konštrukcia tejto oceľovej časti sa skladá z dvoch prvkov: z betónovej skulpturálnej konštrukcie vo forme lichobežníkového prstenca, ktorý vo zvislom smere obklopuje južné krídlo existujúcej budovy a z oceľovej konštrukcie so štyrmi podnožami, ktorá je ohnutá do tvaru otvorenej kancelárskej svorky.

Najnápadnejšou časťou betónového prstenca je skosená betónová predná podnož pred budovou. Most prepája prednú podnož s betónovým jadrom v átriu a po oboch stranách prechádza pozdĺž murovanej veže existujúcej budovy.

 

Analýza globálneho modelu v programe SCIA Engineer

Program SCIA Engineer bol použitý na analýzu globálneho modelu celej novej budovy, vrátane oceľovej konštrukcie aj skulpturálnych betónových prvkov. Boli tiež posúdené oceľové časti a navrhnuté stuženie. Pre oceľové stĺpy v átriu, so všeobecným štvoruholníkovým prierezom, bol použitý nelineárny výpočet zohľadňujúci počiatočné imperfekcie. Vypočítané boli tiež vlastné frekvencie novej budovy a bola vykonaná seizmická analýza.

 

“Tento geniálny architektonický projekt nachádzajúci sa v prístave Antverpy je jedinečnou konštrukciou. Prenesenie tejto skvelej myšlienky do konštrukčného riešenia, ktoré zodpovedá staviteľským potrebám, je skutočnou výzvou pre konštruktérov. Program SCIA Engineer bol pri návrhu tejto budovy za náročných okolností veľmi nápomocný a umožnil skombinovanie obnovenej požiarnej zbrojnice a novej pôsobivej konštrukcie týčiacej sa nad ňou.”

Výrok poroty

 

Toto je víťazný projekt SCIA User Contest 2017 – Kategória 1: Budovy.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov