Přejít k hlavnímu obsahu
Roofing of a Pump station Gas

Zastřešení čerpací stanice GAS

Detail o Zastřešení čerpací stanice GAS - Matúškovo, Slovensko

  • Země Slovensko
  • Software
    • SCIA Engineer

Základy

Základové konstrukce objektu se navrhují jako plošné, tvořené železobetonovými základovými patkami, ve dvou případech doplněné o základový pás pod stojanem s čerpadlem pohonných hmot. Základové patky jsou vzhledem na sloupy navržené jako centrické s rozměry 2,3 x 2,3 m, respektive 2,15 m x 2,15 m. Šířka základových pasů je 700 mm. Základová spára patek je umístěná na výškové kótě -2,5 m pod úrovní terénu, základová spára pasů potom na kótě -1,8 m pod úrovní okolního terénu. Horní hrana všech základových konstrukcí je na výškové kótě -1,0 m, což je zároveň i spodní hrana nosných sloupů. Základy jsou vyztužené KARI sítí s průměrem drátu 6 mm, velikostí oka 100 mm, doplněnou v potřebných místech prutovou výztuží s průměrem 12 mm. Ze základů je nad horní hranu vyvedená výztuž určená k napojení výztuže sloupů.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce tvoří tři kruhové sloupy s vnějším průměrem 550 mm, vnitřní průměr je 200 mm. V dutině sloupu jsou vedené dešťové svody střechy. V horní části sloup pomocí kónického tvaru plynule přechází do skořepinové desky zastřešení. V zakřivené části jsou ve hmotě sloupu vynechané drážky pro osvětlení a ostatní potřebné rozvody profesí. Armování sloupů je navržené u vnějšího i vnitřního povrchu z prutových vložek o průměru 100 mm, doplněnými třmínky – šroubovice tvaru „considere“, vloženou taktéž k oběma povrchům.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořené zakřivenou skořepinovou deskou tloušťky 140 mm. V místě náběhů na nosné sloupy je tloušťka závislá na tvaru kónusu, který plynule přechází do nosných sloupů. Armování stropní desky je při obou površích řešené pomocí KARI sítě s průměrem drátu 6 mm, velikost oka 100 mm – v místech s minimálním zakřivením plochy. V místě náběhů na sloupy je hmota vyztužená prutovými vložkami průmětu 12 mm v případě hlavní výztuže, průměru 6 mm v případě rozdělovací výztuže. Hlavní výztuž je stykovaná s hlavní výztuží sloupů.  V místech drážek pro osvětlení jsou v armování vyhotovené výměny pomocí prutové výztuže průměru 8 mm.

Popis realizace

Realizace objektu začala výkopovými pracemi na začátku března 2011. Následovalo bednění a armování základových patek a pasů, po kterém následovala betonáž – ukončená přibližně v polovině března 2011. Na horní hraně základových konstrukcí byla vytvořená pracovní spára (výšková kóta -1,000 m), nad kterou bylo potřebné nechat vyvedenou výztuž pro napojení sloupů konstrukce. Od této pracovní spáry následovalo použití pohledového betonu. Samotná betonáž sloupů byla pomocí dalších dvou pracovních spár (výškové kóty +3,060 m a +4,922 m – náběh sloupu) rozdělná na celky, kterými se plynule přešlo do betonáže skořepinové desky (výšková kóta +5,457 m a vyšší) – konec dubna 2011. Bednění bylo použito systémové, spolu se speciálním bednícím dílcem náběhu dílce, který byl na každý sloup použitý v rámci rotačního sytému. Konstrukce byla stojkována během betonáže a následujících 14 dní, dokud se zkouškou Schmidtovým kladívkem nestanovila dostatečná pevnost konstrukce – koncem května 2011. Následovalo odbednění konstrukce, čímž se zkompletovala hrubá stavba konstrukce. Celá výstavba nosné konstrukce byla bezproblémová a proběhla v souladu s časovým harmonogramem. Předání stavby do užívání proběhlo v srpnu 2011.

Použité materiály

  • Beton základových konstrukcí STN EN 206-1 VC25/30 XC1 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16-32 - S3, přísada SILIKATE 2%
  • Beton horní stavby STN EN 206-1 C30/37 XC1 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S3, přísada SILIKATE 2%
  • KARI sítě 6/100 (W)
  • Betonářská ocel 10 505 (R)
SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů